Reference - ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ, VYSOKÉ ©KOLY

Hlavní město Praha

Praha 1
Z© Vodičkova
Z© Uhelný trh
Z© pro zrakově postiľené, nám. Míru
Z© nám. Curierových
Z© Mikulandská
Z© J. Gutha - Jarkovského
VO© publicistiky
VO© a SP© dopravní
Taneční konzervatoř Křiľovnická
SP© stavební Duąní
Soukromá Vysoká ąkola ekonomická
Praľská konzervatoř Na Rejdiąti
OA Duąní
Malostranská Z©
Gymnázium Josefská
Akademie múzických umění v Praze - HAMU - katedra tance

Praha 2
Zvláątní ąkola Vinohradská
Z© Vratislavova
Z© Slezská
Z© Sázavská
Z© Resslova
Z© Kladská
Z© Botičská
University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2
UK v Praze, Matematicko - fyzikální fakulta
Soukr. spec. Z© Integrál J. Masaryka
SOU obchodní, Belgická
Obchodní akademie Vinohradská
Jedličkův Ústav
Gymnázium, SO©, Z© a M© pro sluchově postiľené, Praha 2
Gymnázium Botičská
DDM Slezká

Praha 3
Z© Praľačka
Z© nám. Jiřího z Poděbrad
Z© Nám. Jiřího z Lobkovic
Z© Nad Ohradou
Z© Jaroslava Seiferta
Z© Chmelice
Z© Chelčického
Z© a M© nám. Jiřího z Lobkovic
OU pro ľáky s více vadami
Fakultní Z© Havlíčkovo náměstí
Gymnázium Karla Sladkovského

Praha 4
Z© Zárubova
Z© V Ladech
Z© V Benátkách
Z© U Krčského lesa
Z© Táborská
Z© Schulhoffova
Z© Sdruľení
Z© s roząířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka
Z© s roząířenou výukou tělesné výchovy
Z© Rakovského
Z© prof. ©vejcara Mráčkova
Z© Poláčkova
Z© Plamínková
Z© Písnická
Z© Pertoldova
Z© Ohradní
Z© Nedvědovo nám.
Z© Na Planině
Z© Na Líąe
Z© Mikulova
Z© Meteorologická
Z© Mendíků
Z© Mendelova
Z© Ladislava Coňka
Z© Květnového Vítězství Chodov
Z© Křejpského
Z© Ke Kateřinkám
Z© K Sídliąti
Z© K Milíčovu
Z© K dolům
Z© Jiľní IV.
Z© Jitřní
Z© Jílovská
Z© Choceradská
Z© Horáčkova
Z© Donovalská
Z© CAMPANUS Jírovcovo n.
Z© Bítovská
Z© a M© Sdruľení
Z© a M© při FTN Vídeňská
Z© a M© na Beránku v Praze 12
Z© a M© Chodov
S© technická Zelený pruh
Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o.
Soukromá VO© umění a reklamy
Praľská vysoká ąkola psychosociálních studií, s.r.o.
M© a Z© spec. Diakonie ČCE, V Zápolí
Křes»anská Z© Elijáą
Konzervatoř a VO© J. Jeľka
Klasické Gymnázium Modřany
Gymnázium Tererova
Gymnázium Ohradní
Gymnázium Konstantinova
Gymnázium Duhovka s.r.o.
Gymnázium Budějovická
DDM Herrmannova
1. Jazyková Z©

Praha 5
ZU© Opata Konráda
Z©P a Z©S Pod Radnicí
Z© Vladislava Vančury
Z© Velká Ohrada
Z© V. Vančury
Z© U Tyrąovy ąkoly
Z© Trávníčkova
Z© Trávníčkova
Z© Santoąka
Z© Radotín
Z© Praha 13, Mládí 135
Z© Podbělohorská
Z© Plzeňská
Z© Od ąkoly
Z© Nepomucká
Z© Nad parkem
Z© Mohylová
Z© Mezi ©kolami
Z© Luľiny
Z© Loučanská
Z© Lipence
Z© Kořenského
Z© Klausova
Z© Ke Smíchovu
Z© Janského, Praha 13
Z© Hauptova
Z© Grafická
Z© Barandov
Z© a M©, Ke Smíchovu
Z© a M© Praha 5, Radlice
Z© a M© Praha 5, Kořenského 10
Z© a M© Nedaąovská
Speciální Z© Na Zlíchově
Soukromá ZU© - ©kola pro radost v.o.s.
Osmileté gymnázium Buďánka
Gymnázium Radlická
Gymnázium Nad Kavalírkou
Gymnázium Na Zatlance
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Gymnázium Christiana Dopplera
Fakultní Z© PFP Trávníčkova
Fakultní Z© Pedagogická fakulty UK, Mezi ©kolami
Fakultní Z© Fingerova
Fakultní Z© Drtinova
3. Fakultní Z© UK Barandov

Praha 6
ZU© Charlotty Masarykové
Z© T. G. Masaryka, Bělohorská
Z© ©antrochova
Z© Socháňova
Z© praktická, Vokovická
Z© Pod Marjánkou
Z© Petřiny - sever
Z© Norbertov
Z© nám. Svobody
Z© Na dlouhém lánu
Z© Laudova
Z© Járy Cimrmana, Lysolaje
Z© Hanspaulka a M© kohoutek, Suąická
Z© genpor. F. Peřiny
Z© Břevnovská
Z© a M© T. G. Masaryka
Z© a M© J.A.Komenského, U Děl. cvičiątě
Z© a M© Bílá
V© a ZaSP sv. Alľběty Bratislava detaąované pracoviątě
VO© Husův institut teolog. studií
S© hotelnictví a gastronomie Hotelu International s.r.o.
Karlova Universita
DDM U Boroviček
DDM Rohov
ČZU Kamýcká
ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická

Praha 7
Z© Tusarova
Z© Trojská
Z© T.G. Masaryka Ortenovo nám.
Z© Strossmayerovo nám.
Z© Fr. Plamínkové, Praha 7
Z© Fr. Plamínkové Fr. Kříľka
Trojské gymnázium Sv. Čecha
Gymnázium Přírodní ąkola, o.p.s., Praha 7
Gymnázium Nad ©tolou
G.A.P. education, S© s.r.o.
Fakultní Z© Umělecká
Fakultní Z© a M© U Studánky
DMM ©imáčkova

Praha 8
Z© ®ernosecká
Z© Zenklova
Z© U ©kolské zahrady
Z© Stříľkovská
Z© Na ©utce
Z© Na Slovance
Z© Na Korábě
Z© Hovorčovická
Z© Glowackého
Z© Dolákova
Z© Bureąova
Z© Bohumila Hrabala
Z© a M© Lyčkovo náměstí
Z© a M© Dolákova
Z© a M© Ďáblice, U Parkánu
Z© a M© Bulovka
Z© a M© Basic Praha, o.p.s.
VO© a S© Nad Rokoskou
Trivis - S©V VOP©PK a KŘ Praha, s.r.o.
PORG - gymnázium a Z©, o.p.s.
Odborné učiliątě Svídnická
Odborné učiliątě Chabařovická
Gymnázium Bernarda Bolzana
Církevní Z© logopedická DON BOSCO a M© logopedická

Praha 9
Zvláątní ąkola Mochovská
Zvláątní ąkola Bártlova
ZU© Praha 9
Z© Stoliňská
Z© Spektrum s.r.o.
Z© Ratibořická
Z© Praha Běchovice
Z© Novoborská
Z© Masarykova Klánovice
Z© Litvínovská
Z© Fryčovická
Z© Dr. E. Beneąe
Z© Albrechtická
Z© a M© Prachovická
Z© a M© gen. F. Fajtla, Rychnovská
Z© a M© Fryčovická
Vyąąí pol. ąkola a Střední pol. ąkola MV
VO© a S© slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská
Soukr. Z© UNIVERZUM
Soukr. S© cest. ruchu Kardaąovská
Soukr. Gymnázium ARCUS
SOU gastronomie a podnikání
SO© uměleckořemeslná s.r.o., Praha 9
SO© stavební a zahradnická, Praha 9
SO© logistických sluľeb
Masarykova Z©, Praha 9 - Klánovice
Masarykova Z© a M© Újezd nad Lesy
Gymnázium ©pitálská
Gymnázium Litoměřická
Gymnázium Chodovická
Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100
DDM Ratibořická
DDM Měąická

Praha 10
ZU© Bajkalská
Z©, Praha 10, Brigádníků 14/510
Z© Veronské náměstí
Z© V Rybníčkách
Z© U Vrąovického nádr.
Z© ©vehlova
Z© ©pitálská
Z© Práčská
Z© Oleąská
Z© Nad Vodovodem
Z© Kutnohorská
Z© Křimická
Z© Kodaňská
Z© Karla Čapka
Z© Hostýnská
Z© Hornoměcholupská
Z© Dubeč
Z© Břeč»anová
Z© Brigádníků
Z© a M© logopedická, Moskevská, Praha 10
V© finanční a správní, o.p.s.
VO© soc. právní, Jasmínová
SP© Na Třebeąíně
Spgą Futurum s.r.o.
SO© a SOU Weilova
Hotelová ąkola Vrąovická
Gymnázium Přípotoční
Gymnázium ALTIS s.r.o.
DDM Pod Straąnickou Vinicí

Středočeský kraj

Okres Beneąov
ZU© Čerčany
Z© Zdislavice
Z© Týnec nad Sázavou
Z© Tylova, Vlaąim
Z© Trhový ©těpánov
Z© T.G.Masaryka, Pyąely
Z© Sokolská, Čerčany
Z© Sídliątě, Vlaąim
Z© Senohraby
Z© Sedlec
Z© Poříčí nad Sázavou
Z© Poříčí nad Sázavou
Z© Netvořice
Z© Načeradec
Z© Miličín
Z© Krhanice
Z© Jiráskova, Beneąov u Prahy
Z© Čerčany
Z© Čechtice
Z© Bystřice
Z© a M© Vrchotovy Janovice
Z© a M© Teplýąovice
Z© a M© Sedlec - Prčice, Prčice
Z© a M© Sázava
Z© a M© Pozořice
Z© a M© Postupice
Z© a M© Na Karlově, Beneąov
Z© a M© Louňovice pod Blaníkem
Z© a M© Křečovice
Z© a M© Dolní Kralovice
VO© a SZ© Mendelova, Beneąov
©kolní druľina Zdislavice
SZ© Beneąov u Prahy
Okresní Pedagogická Knihovna Beneąov
IS©T Černoleská, Beneąov u Prahy
Gymnázium Vlaąim
Gymnázium Beneąov
Dětský domov Pyąely
DDM Beneąov
Církevní Z© a M© ARCHA Petroupim

Okres Beroun
Zvláątní a Pomocná ąkola Králův Dvůr
Z© Wagnerovo nám., Beroun
Z© v ®ebráku
Z© v Litni
Z© v Hudlicích
Z© Tachlovice
Z© T.G.Masaryka, Komárov
Z© Praskolesy
Z© Počaply, Králův Dvůr
Z© Pavla Lysého, Hostomice p. Brdy
Z© Niľbor
Z© Loděnice
Z© Komenského, Zdice
Z© K Sídliąti, Tmaň
Z© Jungmanova, Králův Dvůr
Z© Jungmannova, Hudlice
Z© Chyňava
Z© Hýskov
Z© Hudlice
Z© Hostomice
Z© F.J.Řezáče, Liteň
Z© Cerhovice
Z© a Praktická ąkola Beroun, Karla Čapka
Z© a M© Zaječov, Zaječov
Z© a M© Vysoký Újezd
Z© a M© Vráľ
Z© a M© Tmaň
Z© a M© Tlustice
Z© a M© Tetín
Z© a M© Srbsko
Z© a M© speciální, Králův Dvůr u Berouna
Z© a M© Osek, Komárov u Hořovic
Z© a M© Mořina
Z© a M© Králův Dvůr - Počaply
Z© a M© Chyňava
Z© a M© Cerhovice
Z© a M© Broumy
Sluľby ąkole Beroun
Masarykova Z© a M© Suchomasty
Gymnázium Hořovice
2. Z© Preislerova, Beroun
2. Z© Králův Dvůr, Počaply
2. Z© Hořovice
2. Z© a M© Beroun, Preislerova
1. Z© Králův Dvůr

Praha - východ
Zvláątní ąkola Nerudova, Říčany
ZU© Říčany
Z© Zeleneč
Z© Velké Popovice
Z© Úvaly
Z© Tuklaty
Z© Tehov, Říčany u Prahy
Z© ©kvorec
Z© s roząířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., Říčany u Prahy
Z© Říčany
Z© Ondřejov
Z© Odolená Voda
Z© Nedomice , Dřísy
Z© Mukařov
Z© Mochov
Z© Miroąovice
Z© Miroąovice
Z© Masarykovo nám., Říčany
Z© Kostelecká, Brandýs nad Labem
Z© Komenského, Mníąek pod Brdy
Z© Kamenice u Prahy
Z© Dřevčice, Brandýs n. Labem
Z© Čestlice
Z© Čelákovice
Z© Brázdim
Z© Bezručova, Říčany
Z© Bezručova, Mnichovice
Z© a ZU© Líbeznice
Z© a M© Zdiby
Z© a M© při o.p.s. Olivově dětské léčbně, Říčany
Z© a M© Nehvizdy
Z© a M© Nedomice
Z© a M© Mozaika
Z© a M© Kojetice u Prahy
Z© a M© Dřísy
Z© a M© Dřevčice
Z© a M© bratří Fričů Ondřejov
Sluľba ąkole Sedlčánky, Čelákovice
Odborné učiliątě Kunice
IS© Frantiąka Melichara, Brandýs nad Labem
Gymnázium J.S. Machara, Brandýs n. L.
Gymnázium Hostivice
Gymnázium Čelákovice

Okres Český Brod
Zvláątní ąkola Masarykova, Č. Brod
Z© Úvaly
Z© Tyrąova, Český Brod
Z© Mukařov
Stř. odb. ąkola Č. Brod - Liblice
1. Z© ®itomírská, Český Brod

Praha - západ
Zvláątní ąkola Rudná
Z©, M© a ZU© Jesenice u Prahy
Z© Zvole u Prahy
Z© Vąenory
Z© Vrané nad Vltavou
Z© Velké Přílepy
Z© v Chráą»anech
Z© v Davli
Z© Třebotov
Z© ©kolní ©těchovice
Z© Řevnice
Z© Rudná
Z© Roztoky
Z© Průhonice
Z© Masarykova, Rudná
Z© Libčice nad Vltavou
Z© Kubrova, Nučice
Z© Jinočany
Z© Hostivice
Z© Dolní Jirčany
Z© Dobřichovice
Z© Dobřichovice
Z© Černoąice
Z© a M© Třebotov
Z© a M© Tachlovice
Z© a M© Slapy
Z© a M© Nučice
Z© a M© Klínec
Z© a M© Kamenný Přívoz
Z© a M© Josefa Kubálka, Vąenory
Z© a M© Jinočany
Z© a M© Jílové u Prahy
Z© a M© Chráą»any
DDÚ a SVP pro děti a mládeľ, Dobřichovice

Okres Kladno
ZU© Kladno
ZU© Buątěhrad
Z©, ZU© a M© Stochov
Z© Zlonice
Z© Vodárenská, Kladno
Z© Velvary
Z© Velké Přítočno, Unhoą»
Z© Velká Dobrá
Z© Unhoą»
Z© Tuchlovice
Z© Stehelčeves
Z© Smečno
Z© Rabasova, Slaný
Z© praktická, Z© speciální a M© speciální Kladno
Z© Pchery
Z© Libčice nad Vltavou
Z© Kvílice
Z© Karlovarská, Kamenné ®ehrovice
Z© Kamenné ®ehrovice
Z© Hostouň, Hostouň u Prahy
Z© Druľec
Z© Dobrovíz, p. Jeneč
Z© Buątěhrad
Z© Bratronice
Z© Amálská, Kladno
Z© a M© Zdeňka Petříka, Kladno
Z© a M© Vinařice u Kladna
Z© a M© Velvarská, Kladno
Z© a M© ©kolská, Kladno
Z© a M© Svárov, Unhoą»
Z© a M© O.Pavla, Tyrąova, Buątěhrad
Z© a M© Koleč
Z© a M© Kmetiněves
Z© a M© Klobuky v Čechách
Z© a M© Kladno, Ukrajinská
Z© a M© Kačice
Z© a M© Hornická, Stochov
Z© a M© Doberská, Kladno
Z© a M© Brandýsek
©kolský úřad Kladno
Soukr. a spec. ©kola Slunce, Stochov
SOU Hlavní, Vinařice u Kladna
Sluľba ąkole Kladno
Integrovaná S©, Slaný
DDM Ostrov, Slaný
3. Z© Slaný

Okres Kolín
Zvláątní ąkola Pečky
Z© Zásmuky
Z© T.G.Masaryka, ®iľelice N/C
Z© Stříbrná Skalice
Z© Radim
Z© Přistoupim
Z© Plaňany
Z© Pečky
Z© Ovčárecká, Kolín
Z© Nová Ves
Z© Mnichovická, Kolín V.
Z© Miloąe ©olleho, Kouřim
Z© Kostelec n. Č. lesy
Z© Kolín V.,Mnichovická
Z© Český Brod
Z© Bezručova, Kolín
Z©, M© a P© Kolín, Kutnohorská
Z© a M© ®ehuň
Z© a M© Tatce
Z© a M© Cerhenice
Z© a M© Býchory, Kolín
Z© a M© Bečváry
S© obchodní, Kolín
Masarykova Z©, Velký Osek
Gymnázium Kolín
Gymnázium Český Brod

Okres Kutná Hora
Zvláątní ąkola Uhlířské Janovice
Z© Zbýąov
Z© Zbraslavice
Z© Záboří nad Labem
Z© Vrdy
Z© Uhlířské Janovice
Z© Suchdol
Z© Nám. Jana ®iľky z Trocnova, Čáslav
Z© Na Pohoří, Zruč n. Sázavou
Z© Masarykova, Čáslav
Z© Kremnická, Kutná Hora
Z© Kamenná stezka, Kutná Hora
Z© Kácov
Z© Červené Janovice
Z© Církvice u Kutné Hory
Z© a M© ®leby
Z© a M© ®ehuąice
Z© a M© Vlkaneč
Z© a M© ©kolní, ®leby
Z© a M© Potěhy
Z© a M© Maleąov
Z© a M© Křesetice
Z© a M© Chotusice
Z© a M© Bílé Podolí
I. Z© Zruč nad Sázavou
DDM Čáslav
Církevní gymnázium sv. Vorąily, Kutná Hora

Okres Mělník
ZU© Neratovice
Z© Záryby
Z© Veltrusy
Z© Úľice
Z© Třebotov
Z© T. STOLZOVÉ, Kostelec n. Labem
Z© ©kolní, Roudnice nad Labem
Z© praktická Kralupy nad Vltavou
Z© Ořech, Jinočany
Z© Obříství
Z© Neratovice
Z© Mělnická, Mělnické Vtelno
Z© Mělník - Pąovka
Z© Luľec nad Vltavou
Z© Libią
Z© Líbeznice
Z© Komenského nám., Kralupy n. Vltavou
Z© Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem
Z© Jindřicha Matiegky, Mělník
Z© J.A. Komenského, Kly, Mělník
Z© Ing. M. Plesingra, Neratovice
Z© Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
Z© Gen. Klapálka, Kralupy n. Vltavou
Z© Čečelice
Z© Cítov
Z© Byąkovická, Neratovice
Z© Byąice
Z© a M© Vąetaty
Z© a M© Středokluky
Z© a M© Liběchov
Z© a M© Ledčice
Z© a M© Kralupy
Z© a M© Chýně, Hostivice
Z© a M© Horní Počaply
Z© a M© Čečelice
Z© a M© Cítov
Klub přátel ąkoly Obříství
DDM se ąkolou Liběchov
Ředitelství Z© 28. října, Neratovice

Okres Mladá Boleslav
Z© T.G. Masaryka, Ml. Boleslav
Z© Předměřice nad Jizerou
Z© Praľská, Benátky n. Jizerou
Z© Palackého, Bakov n. Jizerou
Z© Luątěnice
Z© Kostelní Hlavno
Z© Kosmonosy - Horní Stakory
Z© Kněľmosy
Z© Kláąter Hradiątě nad Jizerou
Z© Jilemnického, Mladá Boleslav
Z© Dukelská, Mladá Boleslav
Z© Dr. E. Beneąe ,Laurinova, Ml. Boleslav
Z© Dolní Slivno
Z© Čachovice a M© Struhy, Čachovice u MB
Z© Boleslavská, Luątěnice
Z© Bělá pod Bezdězem
Z© Bakov nad Jizerou
Z© a M© Sojovice
Z© a M© Skalsko
Z© a M© Loukovec
Z© a M© Krnsko
Z© a M© Jivivna
Z© a M© Březno u Mladé Boleslavi
Masarykova Z© a M© Semčice
Gymnázium Mnichovo Hradiątě
Gymnázium Mladá Boleslav
DDM Na Výstaviąti, Mladá Boleslav
8. Z© Václavkova, Ml. Boleslav
1. Z© Komenského n., Mladá Boleslav

Okres Nymburk
Z© Václava Havla Poděbrady
Z© Tyrąova, Nymburk
Z© TGM Lizol, Lysá N/L
Z© ©vermova, Pečky
Z© Straky
Z© speciální Lysá nad Labem, Komenského
Z© Semice
Z© Sadská, Karoliny Světlé
Z© Přerov nad Labem
Z© Poděbrady, Na Valech 45
Z© Nymburk
Z© Letců RAF, Nymburk
Z© Křinec
Z© Krchleby
Z© Kovanice
Z© Kostomlaty nad Labem
Z© Kostelní lhota
Z© J.A. Komenského, Lysá n. Labem
Z© Hrubý Jeseník
Z© Hradiątko - Sadská
Z© Dymokury
Z© Dvory
Z© Bezručova, Městec Králové
Z© Běrunice
Z© a M© Záhornice
Z© a M© Opočnice
Z© a M© Nymburk, Letců R.A.F. 1989
Z© a M© Hrubý Jeseník Oskořínek
UK v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Poděbrady
SRDP© při MZ© Dymokury
SO© Poděbrady
SO© a SOU Městec Králové
Sdruľení rodičů při Gymnáziu Poděbrady
Masarykova Z©, Dymokury
Gymnázium Komenského, Nymburk
EKO Gymnázium, Poděbrady

Okres Příbram
ZU© Roľmitál pod Třemąínem
ZU© Jakuba Jana Ryby, Roľmitál pod Třemąínem
Z© Vysoký Chlumec
Z© v Počepicích
Z© v Nečíni
Z© v Kamýku nad Vltavou
Z© ©kvorec
Z© Prokopská, Příbram
Z© pod Svatou Horou
Z© Petrovice u Sedlčan
Z© Nová ves pod Pleąí
Z© Nechvalice
Z© Milín
Z© Líąnice, Mníąek pod Brdy
Z© Komenského, Dobříą
Z© Kamýk nad Vltavou
Z© Chlum u Sedlčan
Z© Čísovice
Z© Bohutín
Z© a M© Vysoký Chlumec
Z© a M© Viąňová u Příbramě
Z© a M© Věąín
Z© a M© Obořiątě
Z© a M© Nový Knín
Z© a M© Nechvalice, Sedlčany
Z© a M© Jince
Z© a M© Jesenice u Sedlčan
Z© a M© Chlum, Nalľovice
Z© a M© Hvoľďany
Z© a M© Hluboą
Z© a M© Dublovice, Dublovice
Střední zdrav ąkola a VO©, Příbram
OA a VO© Příbram
Masarykova Z© Obecnice
Gymnázium Příbram
DD a ©J Solenice
7. Z© Příbram VIII
5. Z© Příbram 7
4. Z© Příbram
3. Z© Příbram
2. Z© Sedlčany
1. Z© Sedlčany

Okres Rakovník
Z© Pavlíkov
Z© Mutějovice
Z© Křivoklát
Z© J.A. Komenského, Nové Straąecí
Z© a M© V Zahrádkách, Roztoky u Křivoklátu
Z© a M© ©anov
Z© a M© Slabce, Slabce
Z© a M© Oleąná
Z© a M© Mąec
Z© a M© Líąany u Rakovníka
Z© a M© Křivoklát
Z© a M© Kruąovice
Z© a M© Kounov, Kounov u Rakovníka
Z© a M© Koleąovice
Z© a M© Kněľeves u Rakovníka
Z© a M© Jesenice, Jesenice u Rakovníka
Z© a M© Chráą»any
Z© a M© Hředle
Z© a M© Čistá, Čistá u Rakovníka
MIMOaZA - jazyková ąkola, Nové Straąecí
IS© Rakovník
III. Z© Rakovník
Gymnázium Nové Straąecí
3. Z© Okruľní Rakovník
2. Z© Rakovník
1. Z© Rakovník

Jihočeský kraj

Okres České Budějovice
ZU© Trhové Sviny
Z© Trhové Sviny
Z© Matice ąkolské, České Budějovice
Z© Máj, České Budějovice
Z© L. Kuby, České Budějovice
Z© Hluboká nad Vltavou
Z© Dukelská, České Budějovice
Z© Borovany
Z© a ZU© Lidická, Zliv
Z© a M© Zahájí
Z© a M© Temelín
Z© a M© ©evětín
Z© a M© Oleąník Z© a M© Oleąnice u ČB
Z© a M© Oleąník
Z© a M© Liąov
Z© a M© Liąov
Z© a M© Kamenný Újezd
Z© a M© Jílovice
Z© a M© Chráą»any
Z© a M© Dříteň
Z© a M© Dolní Bukovsko
Z© a M© Borąov nad Vltavou
Z© a M© Borek
Z© a M© Bezdrevská, České Budějovice
Výchovný ústav Sindlovy Dvory, Č. Bud.
Unie rodičů při Z© a ZU© České Budějovice
Speciální Z© Úpice
Soukromá Z© a M© Viva Bambini s.r.o., České Budějovice
SOU, Liąov, Liąov u Českých Budějovic
OA Husova, České Budějovice
Jihočeská univerzita, Braniąovská, České Budějovice
Gymnázium České Budějovice
DDM U Zimního stadionu, České Budějovice
Biskup. Gymnázium, České Budějovice
2. Z© ©kolní nám., Sezimovo Ústí

Okres Písek
ZU© Milevsko, Libuąina
Z© Veselíčkova
Z© T.G. Masaryka a M© Písek
Z© Svobodná a M© Písek
Z© Protivín
Z© M.Aląe Mirotice
Z© Kovářov
Z© J.A. Komenského, Písek
Z© Chyąky
Z© Edvarda Beneąe v Písku
Z© Edvarda Beneąe M© Písek
Z© a M© Záhoří
Z© a M© ©obrova, Písek
Z© a M© Mirovice
Z© a M© Husovo nám., Písek
Z© a M© Dr. M. Horákové, Písek
Z© a M© Číľová
Z© a M© Čelakovského, Písek
SP© a VO© Karla Čapka, Písek
SO© a SOU Milevsko
Gymnázium Milevsko
Dětský domov a speciální ąkoly, Písek
1. Z© T.G. Masaryka v Milevsku
2. Z© J.A. Komenského Milevsko

Okres Tábor
ZU© V. Pichla, Bechyně Z© Zborovská Tábor
ZU© Sezimovo Ústí
Z© Tábor - Čekanice Průběľná
Z© Parkány, Tábor
Z© nám. Mikuláąe, Tábor
Z© Mladá Voľice
Z© Chýnov, Gabrielovo náměstí
Z© Husova, Tábor
Z© Husova Tábor
Z© Helsinská Tábor
Z© Blatenské sídliątě 23, Veselí nad Luľnicí
Z© Bechyně
Z© a M© ®eleč
Z© a M© Třída Čs. armády, Tábor
Z© a M© Tábor, nám. Mikuláąe z Husi
Z© a M© Slapy u Tábora
Z© a M© Sezimovo Ústí
Z© a M© Ratibořské Hory
Z© a M© Jistebnice
Z© a M© Borotín
Táborské soukromé gymnázium
SP© strojní a stavební, Tábor
Gymnázium nám. Fr. Křiľíka, Tábor

Okres Strakonice
Z© Vodňany
Z© Smečno
Z© Pováľská
Z© J.A. Komenského, Blatná
Z© Dukelská, Strakonice
Z© Bavorovská, Vodňany
Z© Bavorov
Z© Aleąova, Vodňany
Z© a M© Volenice
Z© a M© Malenice
Z© a M© Lnáře
Z© a M© Čestice
Z© a M© Cehnice
Z© a M© Bělčice
S© a Jazyková ąkola Volyně
SOU sluľeb, Vodňany

Okres Prachatice
ZU© Vimperk
Z©, ZU© a M© Stachy
Z© Volary
Z© Vitějovice
Z© Vimperk
Z© praktická Vimperk
Z© Prachatice, Národní
Z© Netolice
Z© M. Jana Husa, Husinec
Z© a M© Zdíkov
Z© a M© Vacov
Z© a M© ©umavské Hoątice
Z© a M© Stráľný
Z© a M© Nová Pec
Z© a M© Horní Vltavice
Z© a M© Čkyně
Z© a M© Borová Lada
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Gymnázium a SO© Vimperk
DDM ©evčíkova, Prachatice

Okres Pelhřimov
Z© Osvobození, Pelhřimov
Z© Boľejov
Z© a M© Nová Cerekev

Okres Jindřichův Hradec
Z© Zahrádky
Z© Větrná, Jindřichův Hradec
Z© ©títného, Jindřichův Hradec
Z© Strmilov
Z© sídliątě Vajgar, Jindřichův Hradec
Z© praktická, Třeboň
Z© Chlum u Třeboně
Z© a M© Rapąach
Z© a M© Popelín
Z© a M© Nová Včelnice
Z© a M© Majdalena
Z© a M© Lomnice nad Luľnicí
Z© a M© Lodhéřov
Z© a M© Kardaąova Řečice
Z© a M© Deątná
Z© a M© Budeč
Střední zdravotnická ąkola Jindřichův Hradec
S© rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
S© České Velenice
SS© obchodu, sluľeb a provozu hotelů s.r.o.
SOU zemědělské a sluľeb, Dačice
SOU Dačice
Gymnázium Třeboň
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
DDM Jindřichův Hradec

Okres Český Krumlov
Z© Za Nádraľím, Český Krumlov
Z© Trhové Sviny
Z© T.G.Masaryka, Český Krumlov
Z© Pleąivec
Z© Kaplice
Z© Český Krumlov
Z© a M© Zubčice, Veleąín
Z© a M© Větřní
Z© a M© Náměstí, Vyąąí Brod
Z© a M© Malonty
Z© a M© Kájov
Z© a M© Hořice na ©umavě
Z© a M© Horní Planá Z© a M© Frymburk
Z© a M© Dolní Dvořiątě
Z© a M© Černá v Poąumaví
SU© Sv. Aneľky České, Český Krumlov
DDM Kaplice
DD, Z© a ©J Horní Planá

Okres Havlíčkův Brod
Z© Wolkerova, Havlíčkův Brod
Z© V Sadech, Havlíčkův Brod
Z© ©táflova, Havlíčkův Brod
Z© Lipnice nad Sázavou
Z© a M© Dobrnice

Plzeňský kraj

Okres Plzeň
ZU© Kralovice
Z© Třemoąná
Z© speciální DČCE Merklín
Z© praktická a speciální, Mariánské Lázně
Z© Nová, Kralovice
Z© Nepomuk
Z© Mileč, Nepomuk
Z© Merklín
Z© Masarykova Zruč - Senec
Z© Líą»any
Z© Kaznějov
Z© Kamenný Újezd
Z© Chrást
Z© Chotěąov
Z© Chlumčany u Přeątic
Z© Heyrovského, Plzeň
Z© gen. Pattona, Dýąina
Z© Blovice
Z© Blatnice u Plzně
Z© a O© Zbůch
Z© a M© ®ihle, Kralovice
Z© a M© Vřesinská Plzeň - Boąkov
Z© a M© Vejprnice
Z© a M© Úterý
Z© a M© Tlučná
Z© a M© Stod
Z© a M© Stod
Z© a M© Starý Plzenec
Z© a M© Skočice
Z© a M© pro zrakově postiľené, Plzeň
Z© a M© Nýřany
Z© a M© Nečtiny
Z© a M© Mladotice
Z© a M© Město Touąkov
Z© a M© Manětín
Z© a M© Luľany, Luľany u Přeątic
Z© a M© Letiny
Z© a M© Kozojedy, Kralovice
Z© a M© Chválenice
Z© a M© Chotíkov
Z© a M© Chocenice
Z© a M© Heřmanova Hu»
Z© a M© generála Pattona, Dýąina
Z© a M© dr. E. Beneąe, Koľlany
Z© a M© Dolní Lukavice
Z© a M© Dolní Bělá
VO© a SP©E Koterovská, Plzeň
Unie rodičů, sdruľení při Z© v Blovicích
Střední prům. ąkola Plzeň
Soukromá ZU© Trnka, o.p.s.
SOU Horní Bříza
SO© profesora ©vejcara, Plzeň
SO© ochrany osob a majetku, Plzeň
O©, Z© a M© V Sídliąti, Zbůch
OA nám. T. G. Masaryka, Plzeň
Jazyková ąkola Plzeň
Integrovaná S©, Stod
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Gymnázium F. Křiľíka a Z© s.r.o., Plzeň
Gymnázium Blovice
81. M© Plzeň
33. Z© Plzeň
31. Z© Plzeň
26. Z© Plzeň
22. Z© Plzeň
17. Z© a M© Plzeň
16. Z© a M© Plzeň
15. Z© Plzeň
14. Z© Plzeň
13. Z© Plzeň
10. Z© Plzeň
2. Z© Plzeň

Okres Rokycany
ZU© Jiráskova, Rokycany
Z© Zbiroh
Z© v Kařeze
Z© T.G. Masaryka, Rokycany
Z© Rokycany
Z© Osek
Z© Mýto
Z© a M© Volduchy
Z© a M© Stupno, Břasy
Z© a M© Miroąov
Z© a M© Ejpovice
©kolský úřad Rokycany
S©, Rokycany, Jeřabinová
SOU Rokycany
Pionýr HRÁDEK, Hrádek u Rokycan

Okres Klatovy
Z©, ZU© a M© Kaąperské Hory
Z© v Suąici
Z© Lerchova, Suąice
Z© Horaľďovice
Z© Dr. Ing. Frantiąka Křiľíka a M©, Plánice
Z© Blatenská, Horaľďovice
Z© a M© Zavlekov
Z© a M© ©vihov, ©kolní
Z© a M© Nýrsko
Z© a M© Mochtín
Z© a M© Kolinec
Z© a M© Klatovská, Plánice
Z© a M© Chudenín
Z© a M© Chanovice, Horaľďovice
Z© a M© Hartmanice
Z© a M© Dlouhá Ves
Z© a M© Běąiny
Střední zdrav. ąkola, Klatovy
Gymnázium Suąice
DDM Nýrsko
DDM Klatovy

Okres Tachov
ZU© Stříbro
ZU© Planá, Dukelských hrdinů
ZU© Rokycany, Tachov
Z© Várečná, Tachov
Z© ©kolní, Přimda
Z© Stříbro
Z© Přimda
Z© Planá u Mar. Lázní
Z© Konstantinovy Lázně
Z© Kladruby u Stříbra
Z© Černoąín
Z© a M© Záchlumí
Z© a M© Tachov
Z© a M© Svojąín
Z© a M© Lesná
Z© a M© Chodová, Planá
Z© a M© Halľe, Tachov
SP© Světce
SO© Stříbro
Gymnázium Pionýrská, Tachov

Okres Domaľlice
ZU© Horąovský Týn
Z© Vąeruby
Z© Komenského Domaľlice
Z© Koloveč
Z© Hostouň
Z© Holýąov
Z© a O© Horąovský Týn
Z© a M© Postřekov
Z© a M© Domaľlice, Msgre. B.Staąka
VO©, OA a Střední zdravotnická ąkola Domaľlice
SO© a SOU Horąovský Týn
M© a Z© Blíľejov
Gymnázium J.©. Baara, Domaľlice

Karlovarský Kraj

Okres Cheb
ZU© Mariánské Lázně
Z© Velká Hleďsebe
Z© Úsovice
Z© speciální Mariánské Lázně
Z© Luby, Luby u Chebu
Z© Kamenná, Aą
Z© JIH, Mariánské Lázně
Z© Husova, Cheb
Z© Hlávkova, Cheb
Z© a P© Studentská, Aą
Z© a M© ©kolní, Drmoul
Z© a M© Plesná
Z© a M© Lipová, Cheb
Z© a M© Libá
Z© a M© Lázně Kynľvart
Z© a M© Hazlov
Gymnázium a SO©E Mariánské Lázně
Gymnázium a SO© Mariánské Lázně
Gymnázium Cheb
6. Z© Cheb
5. Z© Cheb
4. Z© Cheb

Okres Karlovy Vary
ZU© Nejdek
Z© ®lutice
Z© ®andov
Z© Truhlářská, Karlovy Vary
Z© Touľim
Z© praktická a M©, Touľim
Z© Nová Role
Z© Nejdek
Z© Merklín
Z© M.C. Sklodowské a M© Jáchymov
Z© Kruąnohorská, Karlovy Vary
Z© Kollárova, Karlovy Vary
Z© Hroznětín
Z© Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
Z© Antonína Dvořáka, Karlovy Vary
Z© Abertamy
Z© a M© Útvina, Touľim
Z© a M© ©tědrá
Z© a M© Svahová, Karlovy Vary
Z© a M© při nemocnici, Karlovy Vary
Z© a M© Kyselka
Z© a M© Kyselka
Z© a M© Krajková
Z© a M© Chyąe
Z© a M© Březová u Karlových Varů
Z© a M© Boľičany
Z© a M© Bečov nad Teplou
Střední zemědělská ąkola Dalovice
SRP© při Z© Truhlářská, Karlovy vary
SRP© při Z© Myslbekova, Ostrov N/O
SP© keramická a sklářská, Karlovy Vary
SOU Touľim
SO© stavební Karlovy Vary
SO© a SOU Nejdek
SO© a SOU Dalovice
Obchodní akademie Karlovy Vary
DDM Nová Role

Okres Sokolov
Z© Vintířov
Z© Svatava
Z© Rotava
Z© Rokycanova
Z© praktická a Z© speciální Kraslice
Z© praktická a speciální Habartov
Z© Kynąperk nad Ohří
Z© Královské Poříčí
Z© Habartov
Z© Bukovany u Sokolova
Z© a M© Oloví
Soukromá OA s. r. o. Sokolov
Gymnázium, Z© a M© Mánesova, Sokolov
Gymnázium Sokolov
DDM Sokolov

Ústecký Kraj

Okres Chomutov
Z© Vejprty
Z© ©kolní, Kadaň
Z© speciální a M©, Chomutov
Z© Petlérská, Kláąterec N/O
Z© Na Podlesí Kadaň
Z© Krátká, Kláąterec N/O
Z© Kláąterec nad Ohří
Z© Kadaň
Z© Jirkov
Z© Hornická, Chomutov
Z© Havlíčkova Chomutov
Z© a M© Strupčice
Z© a M© Radonice u Kadaně
Z© a M© Palachova, Chomutov
Z© a M© Nové Sedlo, ®atec
Z© a M© Číľkovice
Z© a M© Březno u Chomutova
Z© a M© 17. listopadu, Chomutov
Střední průmyslová ąkola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r.o.
Soukromé gymnázium Chomutov
Gymnázium Kadaň

Okres Teplice
ZU© Teplice
Z© Zabruąany
Z© U Nových Lázní, Teplice
Z© s roząířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice
Z© s roząířenou výukou tělesné výchovy, Teplice
Z© Proboątov
Z© praktická Teplice
Z© Plynárenská, Teplice
Z© Lidická, Bílina
Z© Koą»any
Z© Jaroslava Peąaty, Duchcov
Z© J. Peąaty, Duchcov
Z© Dubí u Teplic
Z© Aléská, Bílina
Z© a M© Zabruąany
Z© a M© Koperníkova, Teplice
SP© Beneąovo nám. Teplice
Speciální Z© a M©, Teplice, U Červ. kostela
Selestiánské stř. ©. trochty - DDM, Teplice
Gymnázium Čs. Dobrovolců, Teplice
DDM, Z©P, P©, ©J, ©D Duchcov
DDM Osek

Okres Litoměřice
ZU© Horova, ©tětí
Z© v Třebenicích
Z© Úątěk
Z© U stadionu Litoměřice
Z© T.G. Masaryka ©tětí
Z© ©tětí
Z© ©kolní, ©tětí
Z© Straąkov - Vodochody
Z© speciální, Z© praktická a Praktická ąkola
Z© s M© ©kolní Mąené - lázně
Z© Roudnice n/L
Z© praktická Jungmanova, Roudnice n/L
Z© Litoměřice
Z© Ladova, Litoměřice
Z© Husovo n. Bohuąovice n. O.
Z© Horní Beřkovice
Z© Budyně nad Ohří
Z© Brozany n. O.
Z© Boľeny Němcové, Litoměřice
Z© Bechlín
Z© Antonína Baráka, Lovosice
Z© a M© Velemín
Z© a M© Radovesice
Z© a M© Mnetěą
Z© a M© Hoątka u Roudnice nad Labem
Z© a M© Brozany nad Ohří
Z© a M© Bohuąovice n/Ohří
Z© a M© Bechlín
VO© ©tětí
SZ© ©tětí
SZ© a P© Lovosice
S© Pohoda s.r.o., Litoměřice
SP© J.H.Pestalozziho, Litoměřice
SOU INDUSTRIA Litoměřice
Masarykova Z© Svojsíkova, Litoměřice
LINGUA UNIVERSAL Z© a M© Litoměřice
Dětský domov Dlaľkovice, Třebívlice
DDM Trend, Roudnice nad Labem
DDM Elko, Lovosice

Okres Louny
Z© Přemyslovců, Louny
Z© Postoloprty
Z© Podbořany
Z© Peruc
Z© Lipenec
Z© Karlovarská Vroutek
Z© J. A. Komenského
Z© a M© Zeměchy, Louny
Z© a M© Vroutek
Z© a M© Staňkovice u ®atce
Z© a M© Blatno u Podbořan
Z© a M© Bitozeves
Logopedická Z© Měcholupy u ®atce
Gymnázium V. Hlavatého, Louny
Gymnázium Podbořany

Okres Děčín
ZU© Rumburk
Z© Velký ©enov
Z© Varnsdorf
Z© T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
Z© Staré Křečany
Z© Mikuláąovice
Z© Maląovice
Z© Kamenická, Děčín II
Z© Jiříkov
Z© Dolní Podluľí
Z© a M© ®leby
Z© a M© Vilémov u ©luknova
Z© a M© Verneřice
Z© a M© ©kolní, Děčín
Z© a M© Rybniątě
Z© a M© Na Pěąině, Děčín
Z© a M© Máchovo nám., Děčín
Z© a M© Kosmonautů, Děčín
Z© a M© Huntířov
Z© a M© Heřmanov
Z© a M© Dolní Poustevna
Z© a M© Dolní Habartice, Děčín
Z© a M© Děčín VIII, Vojanova 12
Z© a M© Děčín IV.
Z© a M© Beneąov N/P
VO© a S© Varnsdorf
VO© a SP©S Děčín
SZ©, ©luknov
SZ© a OA Rumburk
SZ© a M© T.G. Masaryka
Střední lesnická ąkola ©luknov
S©S a CR, Varnsdorf
S©ŘS Ruská, Děčín
S© zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín
S© Vítězství, Děčín
S© lodní dopravy a tech. Řemesel,Děčín VI SO© mediální grafiky a polygrafie Rumburk
Gymnázium Varnsdorf
Gymnázium Komenského, Česká Kamenice
Gymnázium Komenského náměstí, Děčín
Evropská OA, Děčín
DDM, Rumburk

Okres Most
Z© Zlatnická, Most
Z© Zdeňka ©těpánka Most
Z© Václava Talicha, Most
Z© s roząířenou výukou jazyků a M©, Litvínov
Z© Rozmarýnová Most
Z© Podkruąnohorská, Litvínov
Z© Podkruąnohorská, Litvínov
Z© Okruľní, Most
Z© Okruľní, Most
Z© Meziboří
Z© Jana Palacha, Most
Z© J. Arbese, Most
Z© a M© Ruská, Litvínov
Z© a M© Podkruąnohorská, Litvínov
Z© a M© Hora Svaté Kateřiny
VO©, OA, SPg© a SZ© Most
Střední průmyslová ąkola Most
S© gastronomie a sluľeb, Most
Soukromá sportovní Z© s.r.o., Litvínov
SOU sluľeb, Litvínov
Podkruąnohorské gymnázium Most
Gymnázium Most

Okres Ústí nad Labem
ZU© Chabařovice
Z© Vojnovičova, Ústí nad Labem
Z© Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3
Z© Trmice
Z© Stříbrnická, Ústí N/L
Z© praktická Chabařovice
Z© Palachova, Ústí nad Labem
Z© Mírová, Ústí nad Labem
Z© Chlumec u Ústí N/L
Z© Hluboká, Ústí nad Labem
Z© Hlavní, Ústí N/L
Z© E. Krásnohorské, Ústí nad Labem
Z© České mládeľe, Ústí nad Labem
Z© a M© Tisá
Z© a M© Povrly
Z© a M© Petrovice N/L
Z© a M© Malečov
VO©Z a S©Z Palachova, Ústí N/L
S© Trmice
S© elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem
Soukromé SOU Industria II s.r.o., Ústí N/L
DDM Velká Hradební, Ústí N/L

Liberecký kraj

Okres Liberec
ZU© Nové Město pod Smrkem
Z©P a Z©S Orlí, Liberec
Z©, ZU© a M© Frýdlant
Z©, Vrchlického, Liberec
Z© T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou
Z© ©vermova, Liberec
Z© Radostín, Sychrov
Z© praktická Gollova, Liberec
Z© praktická a Z© speciální Orlí, Liberec
Z© praktická a M©, Hrádek nad Nisou
Z© Na Výběľku, Liberec
Z© Lázně Libverda, Hejnice
Z© Křiľany - ®ibřidice
Z© Kobyly, Pěnčín u Liberce
Z© Chrastava
Z© Hrádek nad Nisou - Donín
Z© Dobiáąova, Liberec
Z© Česká, Liberec
Z© a prakt. ąkola Arkadie, Teplice
Z© a M© Stráľ nad Nisou
Z© a M© Rynoltice, Křiľany
Z© a M© Pěnčín
Z© a M© Luľická, Liberec
Z© a M© Kunratice, Frýdlant v Čechách
Z© a M© Jindřichovice pod Smrkem
Z© a M© Chrastava, Vítkov
Z© a M© Hejnice
Z© a M© Habartice
Z© a M© Bílý Kostel n. Nisou, Chrastava
Z© a M© Barvířská, Liberec
Středisko sluľeb ąkolám Pertoltice pod Ralskem
S© uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.
S© strojní, stavební a dopravní, Liberec
S© strojní, stavební a dopravní, Liberec
S© Lomnice nad Popelkou
S© gastronomie a sluľeb, Liberec
SP© textilní Tyrąova, Liberec
OA a Jazyková ąkola s právem stát. jazyk. zk., Liberec
Gymnázium Frýdlant v Čechách
Gymnázium F. X. ©aldy, Liberec
Gymnázium Duchcov
Dětský domov Dubá - Deątná

Okres Česká Lípa
ZU© Česká Lípa
Z© U Lesa, Nový Bor
Z© ©kolní, Česká Lípa
Z© Slovanka, Česká Lípa
Z© Pátova, Česká Lípa
Z© Partyzánská
Z© Nový Bor, Generála Svobody, Česká Lípa
Z© nám. Míru, Nový Bor
Z© Mimoň
Z© Kravaře
Z© Horní Police
Z© Dr. Miroslava Tyrąe
Z© a M© Sloup v Čechách
Z© a M© Skalice u Č. Lípy
Z© a M© Prask, Prysk
Z© a M© Pod Ralskem, Mimoň
Z© a M© Mimoň
Z© a M© Klíč, Česká Lípa
Z© a M© Horní Libchava
Z© a M© Holany
Z© a M© Doksy - Staré Splavy
©kolský úřad Česká Lípa
Střední uměleckoprůmyslová ąkola sklářská, Kamenický ©enov
S© Doksy
DD Jablonné v Podjeątědí

Okres Jablonec nad Nisou
Z© Rybářská, Jablonec nad Nisou
Z© Pelechovská, ®elezný Brod
Z© Na ©umavě, Jablonec nad Nisou
Z© Liberecká, Jablonec nad Nisou
Z© Koberovy, ®elezný Brod
Z© Jeniąovice u Jablonce nad Nisou
Z© Jablonec nad Nisou, Pivovarská
Z© Jablonec nad Nisou - Kokonín
Z© a M© Velké Hamry
Z© a M© Rychnov u Jablonce nad Nisou
Z© a M© Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Z© a M© Huntířov
Z© a M© Albrechtice v Jizerských horách
Z© 5. května, Jablonec nad Nisou
Svobodná Z© o.p.s.
S© řemesel a sluľeb, Jablonec n/Nisou
SP© technická, Jablonec nad Nisou
Masarykova Z© Zásada
DDM Vikýř, Jablonec N/N
DDM Tanvald

Okres Semily
Z©, M© a ZU© Jablonec nad Jizerou
Z© Vysoké nad Jizerou
Z© Víchová nad Jizerou
Z© speciální a M© speciální Kosmonautů, Turnov
Z© Sobotecká, Turnov
Z© Rokytnice nad Jizerou
Z© Komenského, Lomnice nad Popelkou
Z© Ivana Olbrachta, Semily
Z© Dr. h.c. Jana Masaryka Harrachov
Z© Benecko
Z© a M© Studenec
Z© a M© Mříčná
Z© a M© Jesenný
Z© a M© Čistá u Horek
S© speciální, Semily
S© Aleąova Turnov
Masarykova Z© Libątát

Královéhradecký kraj

Okres Hradec Králové
Z©, M© a P© Daneta s.r.o., Hradec Králové
Z© Sion Hradec Králové
Z© Nový Bydľov
Z© Nepolisy
Z© Habrmanova Hradec Králové
Z© F. Palackého, Nový Bydľov
Z© Dohalice
Z© Bezručova, Hradec Králové
Z© a M© Úprkova, Hradec Králové
Z© a M© ©pindlerův Mlýn, ©pindlerův Mlýn
Z© a M© Stěľery
Z© a M© Předměřice nad Labem
Z© a M© Prointepo s.r.o., Hradec Králové
Z© a M© Praskačka
Z© a M© Prasek
Z© a M© Peąinova, Hradec Králové
Z© a M© Osice
Z© a M© Nový Hradec Králové
Z© a M© Mľany, Nechanice
Z© a M© Maląova Lhota
Z© a M© M. Horákové, Hradec Králové
Z© a M© Libčany
Z© a M© Lhota pod Libčany
Z© a M© Jana Pavla II., Hradec Králové
Z© a M© J. Gončára, Hradec Králové
Z© a M© Hradec Králové, ©tefcova 1092
Z© a M© Hluąice
Z© a M© Černoľice
Základní umělecká ąkola Nový Bydľov
UK a LK, Hradec Králové
Trivis - S©V Třebechovice pod Orebem, s.r.o.
SP© Hradec Králové
Speciální Z© a M©, Trutnov
První soukromé jazykové gamnázium Hradec Králové
První soukromá Z© Vocelova, Hradec Králové
Masarykova Z©, Plotiątě
Masarykova Z© a M©, Hradec Králové
Masarykova jubilejní Z© a M© Černilov
Klub přátel Klicperky, Nový Bydľov
Hotelová SO©, Gymnázium a SOU sluľeb, s.r.o. Třebechovice
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
Biskupské gymnázium a Z© a M© Hradec Králové

Okres Jičín
ZU© Nová Paka
ZU© J.B. Foerstra Jičín
Z© Vidochov
Z© Valdice
Z© Poděbradova Jičín
Z© Lázně Bělohrad
Z© Karla Jaromíra Erbena Militín
Z© Husova Jičín
Z© a M© Radim
Z© a M© Luľany
Z© a M© Libáň
Z© a M© Jičín
Z© a M© Chomutice, Chomutice u Hořic
Z© a M© Dobrá Voda u Hořic
Z© a M© Běchary
SOU Lázně Bělohrad
Masarykova Z© Stará Paka
IS© Nová Paka
Gymnázium Lepařovo Jičín

Okres Trutnov
Z© Vrchlabí
Z© Strľ, Dvůr Králové nad Labem
Z© speciální Diakonie ČCE Vrchlabí
Z© Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
Z© R. Frimla, Trutnov
Z© pro ľáky se spec. por. učení, Trutnov
Z© Podhar», Dvůr Králové nad Labem
Z© Mládeľnická Trutnov
Z© Lesní, Vrchlabí
Z© K. Klíče, Hostinné
Z© Dukelských bojovníků a M© Dubenec, Dubenec u Dv. Kr. n/L
Z© a M© Vítězná - Kocléřov
Z© a M© Velká Pláň
Z© a M© Svoboda nad Úpou
Z© a M© Radvanice
Z© a M© Pilníkov
Z© a M© Okruľní, ©pindlerův Mlýn
Z© a M© Mladé Buky
Z© a M© Kunčice nad Labem
Z© a M© Kocbeře
Z© a M© Janské Lázně
Z© a M© J. A. Komenského 193, Vlčice u Trutnova
Z© a M© Chvaleč
Z© a M© Choustníkovo Hradiątě
Z© a M© Chotěvice
Z© a M© Horská, Vrchlabí
Z© a M© Horní Marąov
Z© a M© Horní Kalná
Z© a M© Dolní Oleąnice
Z© a M© Dolní Branná
Z© a M© Černý Důl
Z© a M© Bílá Třemeąná
Z© a M© Bílá Třemeąná
Z© a M© Bernartice u Trutnova
Z© 5. května, Dvůr Králové nad Labem
Z© , V Domcích, Trutnov
VO© zdravotnická a S© zdravotnická, Trurnov
Speciální Z© Úpice
SO© a SOU Trutnov
OA Trutnov
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského
Gymnázium Trutnov
DDM Jednička, Dvůr Králové N/L

Okres Náchod
ZU© Police nad Metují
ZU© Broumov
Z© Václava Hejny, Červený Kostelec
Z© speciální, Jaroměř
Z© Pavliąovská, Náchod
Z© Nový Hrádek
Z© Náchod, 1. Máje
Z© Jetřichov
Z© Jaroměř
Z© Hradec Králové ©tefánikova, Hradec Králové
Z© Hradební, Broumov
Z© Drtinovo nám., Náchod
Z© Dolní Radechová
Z© Česká Skalice
Z© Červený Kostelec
Z© Bratří Čapků, Červený Kostelec
Z© a M© ®ďárky
Z© a M© Vernéřovice
Z© a M© Velká Jesenice
Z© a M© Teplice nad Metují
Z© a M© Suchý Důl
Z© a M© Studnice
Z© a M© Stárkov
Z© a M© Martínkovice
Z© a M© Jetřichov, Meziměstí u Broumova
Z© a M© Jasenná
Z© a M© Chvalkovice v Čechách
Z© a M© Hronov
Z© a M© Dolní Radechová
Z© a M© Dolany u Jaroměře
Z© a M© Bukovice
Středisko sluľeb ąkolám, Náchod
S© Nové Město nad Metují
Gymnázium a SO© Luľická, Jaroměř
DD a M© Broumov

Okres Rychnov nad Kněľnou
ZU© Týniątě nad Orlicí
Z© Solnice
Z© Rychnov nad Kněľnou
Z© Oleąnice u Rychnova nad Kněľnou
Z© Kostelec nad Orlicí
Z© Dobré
Z© a M© ®ďár nad Orlicí
Z© a M© Voděrady
Z© a M© Slatina nad Zbrojnicí
Z© a M© Rychnov nad Kněľnou
Z© a M© Rybná nad Zdobnicí
Z© a M© Přepychy
Z© a M© Pěčín u Rychnova N/K
Z© a M© Oleąnice v Orl. Horách
Z© a M© Ohniąov
Z© a M© Lukavice
Z© a M© Lično
Z© a M© Lhoty u Potątejna
Z© a M© Doudleby nad Orlicí
Z© a M© Deątné v Orlických horách
Z© a M© Černíkovice
Z© a M© Albrechtice nad Orlicí
Střední průmyslová ąkola elektrotechniky a inf. Tech. Dobruąka
S© - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruąka
Masarykova Z© a M© Čermná nad Orlicí
Gymnázium F.M. Pelcla
DDM Pelcova, Kostelec nad Orlicí
DDM Dobruąka

Pardubický kraj

Okres Pardubice
ZU© Přelouč
ZU© Holice
Z© Vápno u Přelouče
Z© Sezemice
Z© Semín
Z© Rohvládova Bělá
Z© Přelouč
Z© Pardubice - Svítkov
Z© Pardubice - Polabiny
Z© Moravany
Z© Masarykovo nám., Přelouč
Z© Josefa Ressla, Pardubice
Z© Choltice
Z© Horní Ředice
Z© Horní Jelení, okres Pardubice
Z© Holice
Z© Bratranců Veverků, Pardubice
Z© a M© Staré ®dánice
Z© a M© Srch
Z© a M© Řečany nad Labem
Z© a M© Rybitví
Z© a M© Rokytno
Z© a M© Ostřetín - Holice
Z© a M© Ostřeąany, Pardubice
Z© a M© Lipoltice
Z© a M© Klas, Pardubice
Z© a M© Dříteč
SOU stavební, Pardubice
SOU Kladruby nad Labem
Sluľba ąkole Pardubice
NOE - Křes»anská Z©, Pardubice
NOE - Křes»anská Z© a M©
Labská hotelová S© a SOU Pardubice
Gymnázium a S© Přelouč
EDUCAnet - SO© Pardubice, s.r.o., Pardubice
DDM DELTA Pardubice

Okres Chrudim
ZU© Slatiňany
ZU© Chrudim
Z© Včelákov
Z© Smetanova, Hlinsko v Čechách
Z© Slatiňany
Z© Seč
Z© Ronov nad Doubravou
Z© Raná u Hlinska
Z© Prachovice
Z© Luľe
Z© Kameničky
Z© Chrast u Chrudimě
Z© Heřmanův Městec
Z© Čs. pionýrů, Seč
Z© Bojanov
Z© a M© při léčebně, Koąumberk
Z© a M© Prosetín u Hlinska
Z© a M© Líąnice
Z© a M© Kameničky
Z© a M© Chroustovice
Z© a M© Horní Bradlo
Speciální Z© ©kolní náměstí Chrudim
Speciální Z© Skuteč
Hotelová ąkola Bohemia s.r.o., Chrudim

Okres Svitavy
ZU© Jevíčko
ZU© Bohuslava Martinů, Polička
Z© Palackého, Moravská Třebová
Z© Pomezí
Z© Opatovec
Z© Moravská Třebová Čs. armády
Z© Lubná u Poličky
Z© Jedlová, Jedlová u Poličky
Z© Kunčina, Kunčina
Z© Bystré
Z© a M© Sádek
Z© a M© Orlické Podhůří
Z© a M© Lubná u Poličky
Z© a M© Linhartice
Z© a M© Květná
Z© a M© Chornice
Z© a M© Horní Heřmanice
Z© a M© Budislav, Budislav u Litomyąle
Z© a M© Běly Jensen Opatov
Speciální Z© Milady Horákové, Svitavy
Speciální Z© Bystré
SOU Svitavy

Okres Ústí nad Orlicí
ZU© Petra Ebena ®amberk
Z© Zámrsk
Z© Vysoké Mýto, Vysoké Mýto
Z© praktická Česká Třebová
Z© Nádraľní ul., Česká Třebová
Z© M. Choceňského, Choceň
Z© Luková, Damníkov
Z© Lanąkroun
Z© Jindřicha Pravečka, Výprachtice
Z© Habrmanova
Z© Dolní Dobrouč
Z© a M© ®ichlínek, Lanąkroun
Z© a M© ®abeň, Sviadnov
Z© a M© Záląí
Z© a M© Vraclav, Vraclav
Z© a M© Třebovice
Z© a M© Těchonín
Z© a M© Tatenice
Z© a M© Staříč
Z© a M© Skořenice, Choceň
Z© a M© Řetová
Z© a M© Rybník, Česká Třebová
Z© a M© Pramínek, Česká Třebová
Z© a M© Ostrov u Lanąkrouna
Z© a M© Mladkov
Z© a M© Mistrovice
Z© a M© Lukavice
Z© a M© Libchavy
Z© a M© Jehnědí
Z© a M© Horní Třeąňovec, Lanąkroun
Z© a M© Damníkov, Damníkov
Z© a M© Červená Voda
Z© Dolní Čermná
S© uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí
Speciální Z© ®amberk
SO© a SOU Lanąkroun
Masarykova Z© a M© Kunvald v Čechách
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Letohrad
IS© technická, Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto

Moravskoslezský kraj

Okres Nový Jičín
ZU© Odry
Z© T. G. Masaryka, Studénka
Z© Sjednocení, Studénka
Z© Nový Jičín
Z© Mořkov
Z© Kopřivnice - Mniąí, Kopřivnice
Z© Komenského, Nový Jičín
Z© Jeseník nad Odrou
Z© Heřmanice u Oder
Z© A. Zábranského, Rybí
Z© a M© ®enklava
Z© a M© Záviąice, Kopřivnice
Z© a M© Veřovice
Z© a M© Tyrąova Frenątát p. Radhoątěm
Z© a M© T. G. Masaryka, Fulnek
Z© a M© ©enov u Nového Jičína
Z© a M© Suchdol nad Odrou
Z© a M© Spálov
Z© a M© Slatina u Bílovce
Z© a M© Sedlnice
Z© a M© Nový Oldřichov
Z© a M© Mankovice
Z© a M© Kunín
Z© a M© Hostaąovice
Z© a M© Frantiąka Palackého, Hodslavice
Z© a M© Bravantice
Z© a M© Bílovec
Z© a M© Bernartice nad Odrou
Z© a M© Albrechtičky
Výchovný ústav, S© a ąkolní jídelna, Nový Jičín
S© přírodovědná a zem. U Jezu Nový Jičín
S© Divadelní Nový Jičín
OU a praktická ąkola Nový Jičín
Mendelova S©, Nový Jičín
Jubilejní Z© a M© Trojanovice
Aktiv rodičů při Z© J.A.Komenského, Fulnek

Okres Bruntál
ZU© Rýmařov
ZU© nám. J. ®iľky, Bruntál
ZU© Albrechtice, Tyrąova
Z© Rýmařovská, Bruntál
Z© Osoblaha
Z© Okruľní, Bruntál
Z© Krnov
Z© Jesenická, Bruntál
Z© Jelínkova, Rýmařov
Z© Cihelní, Bruntál
Z© Břidličná
Z© a M© Úvalno
Z© a M© ©iroká Niva
Z© a M© Světlá Hora
Z© a M© Slezské Rudoltice
Z© a M© Osoblaha
Z© a M© Karlovice
Z© a M© Karlova Studánka
Z© a M© Jindřichov u Krnova
Z© a M© Brantice
Střední ąkola průmyslová, Krnov
Střední pedagogická ąkola Krnov
S© Rýmařov
Soukromá SO© PRIMA s.r.o., Rýmařov

Okres Frýdek Místek
ZU© Třinec
ZU© Jablunkov
ZU© Frýdek-Místek
Z© Vratimov
Z© T.G. Masaryka a M© Komorní Lhotka
Z© T. G. Masaryka, Komorní Lhotka
Z© Slezská Třinec
Z© s polským jazykem vyučovacím, Vendryně
Z© Petra Bezruče, Frýdek - Místek
Z© národ. umělce Petra Bezruče
Z© Mjr. Ambroľe Bílka a M© Metylovice
Z© Komenského
Z© Hálkova, Frýdek - Místek
Z© H. Sienkiewicze, Jablunkov
Z© Dobrá
Z© Dany a Emila Zátopkových, Třinec
Z© Bruąperk
Z© a M© Třanovice
Z© a M© Střítěľ u Č. Těąína
Z© a M© Staré Město
Z© a M© Smilovice
Z© a M© Skalice, Frýdek - Místek
Z© a M© Skalice
Z© a M© s polským jaz. vyuč., Návsí
Z© a M© s polským jaz. vyuč., Bukovec
Z© a M© Ropice
Z© a M© Raąkovice, Praľmo
Z© a M© Písečná, Jablunkov
Z© a M© Ostravice
Z© a M© Oldřichovice
Z© a M© Noąovice
Z© a M© Návsí
Z© a M© Milíkov u Jablůnkova
Z© a M© Koąařiska
Z© a M© Koperníkova, Třinec
Z© a M© Janovice, Frýdlant nad Ostravicí
Z© a M© Hrádek nad Oląí
Z© a M© Dolní Lomná
Z© a M© Dobratice
Z© a M© Bystřice nad Oląí
Z© a M© Bukovec
Z© a M© Bruzovice, Sedliątě
Z© a M© Baąka
S©, Z© a M© Jablunkovska, Třinec
S© gastronomie a sluľeb, Frýdek-Místek
SO© Třineckých ľelezáren, Třinec
PrimMat SS©P s.r.o., Frýdek - Místek
Gymnázium Beskydy Mountain Academy, s.r.o., Frýdlant n/Ostravicí
Gymnázium a S© Cihelní Frýdek Místek
DDM Bezručova, Třinec
Církevní Z© Třinec

Okres Opava
ZU© V.Vančury, Háj ve Slezsku
Z©, S©, DD, ąkolní internát Velké Heraltice
Z©, S© Velké Heraltice
Z© Vítkov
Z© Stěbořice
Z© Slezského odboje, Opava
Z© pro tělesně postiľené, Opava
Z© Otická, Opava
Z© Mokré Lazce
Z© Mladecko
Z© Komenského, Vítkov
Z© Hradec nad Moravicí
Z© Hornická, Hlučín
Z© Hlučín
Z© Ha»
Z© Háj ve Slezsku
Z© Engliąova Opava
Z© E. Beneąe, Opava
Z© Dvořákovy sady, Opava
Z© Děhylov
Z© Budiąov nad Budiąovkou
Z© Boľeny Němcové, Opava
Z© a praktická ąkola Opava
Z© a M© Velká Polom
Z© a M© ©rámkova, Opava
Z© a M© Slavkov u Opavy
Z© a M© Raduň
Z© a M© při zdr. zař. Olomoucká Opava
Z© a M© Palkovice
Z© a M© Otice, Otice
Z© a M© Kyjovice
Z© a M© Chuchelná
Z© a M© Hlučín - Bobrovníky
Z© a M© Ha» u Hlučína
Z© a M© Darkovice
Z© a M© Brumovice
Z© a M© Bolatice
S© Technická, Opava
S© poątovních a logistických sluľeb, Opava
Speciální ąkoly Vítkov
Slezské gymnázium Opava
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova Z© a M© Melč
Masarykova S© zemědělská a VO©, Opava
Občanské sdruľení rodičů při Z© Mladecko, Mladecko

Okres Ostrava
ZU© Sokolská třída, Ostrava
ZU© Hlučínská, Ostrava
ZU© H. Salichové, Ostrava
Z© waldorfská Ostrava
Z© U Haldy, Ostrava
Z© ©alounova Vítkovice
Z© speciální Diakonie ČCE Ostrava
Z© Paskovská, Ostrava - Hrabová
Z© Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a
Z© Ostrava - Vítkovice
Z© Ostrava - Slezská Ostrava
Z© Ostrava - Michálkovice
Z© Ostrava - Hrabůvka
Z© Na Vizině, Ostrava
Z© Monty School, Ostrava
Z© J. ©oupala, Ostrava
Z© Ibsenova Ostrava Přívoz
Z© Chrjukinova, Ostrava
Z© H. Salichové
Z© Datyňská, Vratimov
Z© a M© Vřesina, Vřesina u Bílovce
Z© a M© ©eříková, Ostrava
Z© a M© Ostrava - Zábřeh
Z© a M© Ostrava - Výąkovice
Z© a M© Ostrava - Lhotka
Z© a M© Ostrava - Bělský les
Z© a M© Ostrava - Bělský Les
ÚMOb Slezská Ostrava
SZ© a VO©Z Ostrava - Mariánské Hory
SU© Poděbradova, Ostrava
Střední prům. ąkola, Ostrava
S© obchodní, Ostrava
SP© stavební Ostrava
SP© elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Soukr. SU© AVEART Hasičská Ostrava
Obchodní Akademie Ostrava - Poruba
Obchodní Akademie Ostrava - Mariánské Hory
Občanské sdruľení "Mládí" při Z© ©enov u N. Jičína
Matiční gymnázium Ostrava
Gymnázium, Ostrava - Zábřeh
Církevní Z© a M© Přemysla Pittra, Ostrava

Okres Karviná
ZU© Nový Bohumín
ZU© L. Janáčka, Havířov
ZU© B. Smetany, Karviná
Z© ®ákovská, Havířov
Z© U Studny, Karviná
Z© U Lesa, Karviná - Ráj
Z© U Kapličky, Orlová
Z© Těrlicko - Horní Těrlicko
Z© T. G. Masaryka, Pudlov
Z© Slovenská, Karviná - Hranice
Z© Slovenská, Český Těąín
Z© Slezská, Český Těąín
Z© Orlová - Lutyně
Z© M. Pujmanové, Havířov
Z© Ke Studánce, Orlová - Lutyně
Z© Karviná - Nové Město
Z© Havířov - Město
Z© a M© tř. dr. E. Beneąe, Bohumín
Z© a M© Stonava
Z© a M© s polským jaz. vyuč., Horní Suchá
Z© a M© Petrovice u Karviné
Z© a M© Hradiątě, Těrlicko
Z© a M© Horní Suchá
Z© a M© Horní Bludovice
Z© a M© Dolní Lutyně
Z© a M© Dětmarovice
Z© a M© Albrechtice u Č. Těąína
Z© 1. máje, Bohumín
Střední zdrav. ąkola Karviná
SP© elektrotechnická, Havířov
S©TS Karviná
S© Havířov-Prostřední Suchá
OA Orlová
Masarykova Z© a M© Český Těąín
Masarykova Z© a M© Bohumín
Linguistic - Jazyková ąkola s právem SJZ v.o.s.
Gymnázium Jana ©abrąuly s.r.o., Orlová
Gymnázium Havířov
Gymnázium Frantiąka ®ivného, Bohumín
Gymnázium a SO© Orlová - Lutyně
DD Srdce a ©J Karviná
Církevní Z© a M© Český Těąín

Okres Třinec
Z© a M© Smilovice u Třince
Z© a M© Oldřichovice
Základní církevní ąkola Třinec
DDM Třinec

Jihomoravský kraj

Okres Brno
ZU© Slavkov u Brna
ZU© Pohořelice
ZU© Oslavany
ZU© Ořechov
ZU© Frantiąka Jílka, Brno
ZU© A. Muchy, Ivančice
Z©, ZU© a M© Lomnice u Tiąnova
Z© Zakřany, Zastávka u Brna
Z© Vladimíra Menąíka Ivančice
Z© Vejrostova, Brno
Z© Vedlejąí, Brno
Z© Těąany
Z© T.G.Masaryka, Hruąovany u Brna
Z© ©tolcova, Brno
Z© ©lapanice
Z© Sváľná, Brno
Z© Staňkova Brno
Z© Sokolnice, Masarykova
Z© Říčany, Říčany u Brna
Z© Rajhradice
Z© Pozořice
Z© Pod ©pilberkem, Brno
Z© Pastviny Brno
Z© Palackého, Brno
Z© Oslavany
Z© Novolíąeňská, Brno
Z© Moravany u Brna
Z© Modřice
Z© Měnín
Z© Lelekovice
Z© Laątůvkova, Brno
Z© Kamínky, Brno
Z© Jungmnannova, Kuřim
Z© Jasanová
Z© Jana Babáka, Brno
Z© Horova Brno
Z© Horní, Brno
Z© Holzova, Brno
Z© Hodějice, Slavkov u Brna
Z© Hamry, Brno
Z© Domaąov, Domaąov u Brna
Z© Brumov, Lomnice u Tiąnova
Z© Brno Mutěnická
Z© Bakalovo nábř., Brno
Z© Antonínská Brno
Z© a M© ®atčany
Z© a M© Zeiberlichova, Brno
Z© a M© Zakřany
Z© a M© Vysoké Popovice, Zastávka u Brna
Z© a M© Vranov, Vranov u Brna
Z© a M© Vojkovice
Z© a M© Viničné ©umice
Z© a M© Veverské Knínice
Z© a M© Vejrostova, Brno
Z© a M© Václava Havla ®ďárec
Z© a M© Tvaroľná Lhota, Stráľnice
Z© a M© Telnice u Brna
Z© a M© Telnice u Brna
Z© a M© Syrovice
Z© a M© Střelice, Střelice u Brna
Z© a M© Rozmarýnová, Brno
Z© a M© Přísnotice
Z© a M© Předkláąteří
Z© a M© Pramínek, Brno
Z© a M© Pohořelice, Pohořelice
Z© a M© Podolí, Podolí u Brna
Z© a M© Pastviny, Brno
Z© a M© Ostrovačice
Z© a M© Nová Ves, Ivančice
Z© a M© Nosislav
Z© a M© Neslovice, Ivančice
Z© a M© Němčany, Slavkov u Brna
Z© a M© nám. 28. října, Brno
Z© a M© Moutnice
Z© a M© Moravské Bránice
Z© a M© Milénova, Brno
Z© a M© Merhautova, Brno
Z© a M© Lomnice u Tiąnova
Z© a M© Laľánky, Veverská Bitýąka
Z© a M© Kanice, Bílovice nad Svitavou
Z© a M© Ivančice - Němčice
Z© a M© Hustopeče u Brna
Z© a M© Husova, Brno
Z© a M© Holasice, Rajhrad
Z© a M© Holasice
Z© a M© Dobravník
Z© a M© Deblín, Deblín
Z© a M© Bzenecká, Brno
Z© a M© Brno - Milénova
Z© a M© Bratčice
Z© a M© Bosonoľské nám., Brno
Z© a M© Blaľkova, Brno
Z© a M© Babice nad Svitavou
Waldorfská Z© a M© Brno
VUT - Ústav mikroelektroniky, Brno
Tyrąova Z© Kuldova, Brno
©kolní jídelna Brno
SZ© a VO©Z Merhautova, Brno
Sugestopedická ąkola INTKOS Axmanova, Brno
S©, Z© a M© pro zrak. Postiľené Kamenomlýnská, Brno
S© zdravotnická, VO© zdravotnická, Liberec
S© zdravotnická a VO© zdravotnická Brno
S© uměleckomanaľerská Brno
S© pro zdravotně postiľené GEMINI, Brno
S© chemická, Brno
S© Charbulova, Brno
S© elektrotechnická Brno
S© automobilní, Brno
SP©E Brno
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno
Soukromá SO© ľivnostenská Brno
Soukromá SCOLA COMENIANA, Brno
Soukromá M© a Z© s.r.o., Brno
SO© E. Holuba, Brno
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna
Mendelova univerzita v Brně
Masyrykova univerzita , Pedagogická fakulta, Brno
Masarykova Z© a M© Brno
Konzervatoř Tř. Kapitána Jaroąe, Brno
Hotelová ąkola s.r.o., Brno
Eko Gymnázium Brno o.p.s.
Akademie STING, o.p.s., Brno

Okres Blansko
Z© Velké Opatovice
Z© Svitávka
Z© Sulíkov, Křetín
Z© Nýrov
Z© Lipůvka
Z© Jedovnice
Z© E. Beneąe Lysice
Z© Drnovice u Lysic
Z© Doubravice nad Svitavou
Z© Dolní Lhota
Z© Bukovina
Z© Boskovice
Z© a M© ®ďárná
Z© a M© Vanovice
Z© a M© Úsobrno
Z© a M© Sebranice u Boskovic
Z© a M© Rájec - Jestřebí
Z© a M© Ostrov u Macochy
Z© a M© Lipovec
Z© a M© Kunątát na Moravě
Z© a M© Kotvrdovice
Z© a M© Knínice u Boskovic, Knínice u Boskovic
Z© a M© Deątná, Letovice
Z© a M© Bořitov, Černá Hora
Z© a M© Blansko, Dvorská
Z© a M© Beneąov u Boskovic
Z© a M© Adamov
VO© ekonomická a zdravotnická S©, Boskovice

Okres Břeclav
ZU© Hustopeče
Z© Zaječí
Z© Vrbice
Z© Velké Pavlovice
Z© Velké Němčice
Z© Valtice
Z© Tvrdonice
Z© T.G.Masaryka, Moravský ®iľkov
Z© Slovácká, Břeclav
Z© M. Kundeříkové, Stráľnice
Z© Komenského, Břeclav
Z© Hustopeče
Z© a M© Uherčice, Uherčice u Hustopečí
Z© a M© Sedlec, Sedlec u Mikulova
Z© a M© Přibice
Z© a M© Nikolčice
Z© a M© Hlohovec
Z© a M© Dolní Dunajovice
Z© a M© Břeclav
Z© a M© Bořetice u Hustopečí
Z© a M© Borkovany
Z© a M© Boleradice
SOU Mikulov
SO©P a SOU Břeclav
Gymnázium Klobouky u Brna

Okres Hodonín
Z© Vančurova, Hodonín
Z© Újezd
Z© T.G.Masaryka, ©ardice
Z© Očovská, Hodonín
Z© Moravany, Moravany u Kyjova
Z© Dambořice
Z© Čejkovice
Z© a M© Za Humny, Kyjov
Z© a M© Stráľovice
Z© a M© Starý Poddvorov
Z© a M© Ratíąkovice
Z© a M© Pruąánky
Z© a M© Nechvalín
Z© a M© Mikulčice
Z© a M© J.Dobrovolského, Luľice u Hodonína
Z© a M© Blatnice pod Svatým Antonínkem
SO©O a SOU Stráľnice
SO© a SOU Kyjov SO© ekonomická a SOU Veselí nad Moravou
IS© Lipová alej, Hodonín
Církevní Z© ve Veselí nad Moravou
DDN Husova, Kyjov

Okres Vyąkov
ZU© Ivanovice na Hané
ZU© Bučovice
Z© Slavkov u Brna
Z© Rousínov
Z© Račice - Pístovice
Z© Morávkova, Vyąkov
Z© Letní Pole Vyąkov
Z© Drnovice
Z© Bučovice
Z© Bohdalice, Bohdalice
Z© a M© ©aratice
Z© a M© sídl. Osvobození, Vyąkov
Z© a M© Pustiměř
Z© a M© Podomí, Drnovice
Z© a M© Otnice
Z© a M© Mileąovice, Otnice
Z© a M© Křiľanovice
Z© a M© Hruąky
Z© a M© Draľovice, Rousínov u Vyąkov
Z© a M© Brankovice
OA Bučovice

Okres Znojmo
Z© ®eletice, Horní Dunajovice
Z© Václavské náměstí, Znojmo
Z© ©atov
Z© Mládeľe Znojmo
Z© Maąovice
Z© JUDr. Josefa Mareąe a M©, Znojmo
Z© Hostěradice
Z© a M© Viąňové
Z© a M© Troskotovice
Z© a M© Tasovice
Z© a M© ©anov
Z© a M© Suchohrdly u Miroslavi
Z© a M© Rybníky, Moravský Krumlov
Z© a M© Loděnice
Z© a M© Kláąterní, Znojmo
Z© a M© Jezeřany - Marąovice
Z© a M© Horní Dunajovice
Z© a M© Hevlín
Z© a M© Dobąice
Z© a M© Boľice
SO© Podyjí, Znojmo
Gymnázium Smetanova, Moravský Krumlov

Vysočina

Okres Jihlava
ZU© Masarykovo nám., Jihlava
Z© Velký Beranov
Z© Telč
Z© T.G.Masaryka Jihlava
Z© Seifertova Jihlava
Z© Kollárova Jihlava
Z© Kaliątě
Z© Jihlava - E. Roąického
Z© Dobronín
Z© Demlova, Jihlava
Z© a M© Zhoř, Zhoř u Jihlavy
Z© a M© Vyskytná nad Jihlavou
Z© a M© Velký Beranov
Z© a M© Růľená, Třeą»
Z© a M© Předín
Z© a M© Luka nad Jihlavou
Z© a M© Kamenice u Jihlavy
Z© a M© Hodice, Třeą»
Z© a M© Dolní Cerekev
Z© a M© Duąejov
Z© a M© Dlouhá Brtnice
Z© a M© Cejle
Z© a M© Brzkov, Polná
TRIVIS - S©V Jihlava s.r.o.
©kola cest. Ruchu, IEC s.r.o. Jihlava
S© stavební Jihlava
SO© a SOU Třeą»
Manaľerská akademie, SO©, s.r.o.
Křes»anská Z© Jihlava

Okres Havlíčkův Brod
Z©, ZU©, M© Lipnice nad Sázavou
Z© ©táflova, Havlíčkův Brod
Z© Světlá nad Sázavou
Z© Smetanova, Chotěboř
Z© Přibyslav
Z© Nuselská, Havlíčkův Brod
Z© Ledeč nad Sázavou
Z© Krucemburk
Z© Konečná, Havlíčkův Brod
Z© a Praktická ąkola Chotěboř
Z© a M© ®dírec nad Doubravou
Z© a M© Wolkerova, Havlíčkův Brod
Z© a M© Věľnice
Z© a M© Věľ
Z© a M© Veselý ®ďár, Havlíčkův Brod
Z© a M© ©lapanov
Z© a M© Rozsochatec
Z© a M© Okrouhlice
Z© a M© Maleč
Z© a M© Libice N/D
Z© a M© Golčův Jeníkov
Z© a M© Dolní Město
Z© a M© Dlouhá Ves, Přibyslav
Z© a M© Česká Bělá
VO© a OA Chotěboř
SOU technické, Chotěboř

Okres ®ďár nad Sázavou
Z© Zvole
Z© Velké Meziříčí
Z© Ruda
Z© Radostín nad Oslavou
Z© Palachova, ®ďár nad Sázavou
Z© Ostrov nad Oslavou
Z© Nové Město na Moravě
Z© Komenského, Pelhřimov
Z© Bystřice nad Pernątejnem
Z© a M© ®ďárec
Z© a M© Vír
Z© a M© Vepřová, Velká Losenice
Z© a M© Velké Meziříčí
Z© a M© Věcov
Z© a M© Tasov
Z© a M© ©těpánov nad Svratkou
Z© a M© Řečice
Z© a M© Roľná
Z© a M© Radňovice
Z© a M© Moravec
Z© a M© Lhotky, Velké Meziříčí
Z© a M© Křiľánky, Svratka
Z© a M© Jimramov
Z© a M© Fryąava pod ®ákovou horou
Z© a M© Dolní Heřmanice
Z© a M© Dobrá voda, Křiľanov
Z© a M© Bohdalec, Bobrová
VO© a SP© Studentská, ®ďár nad Sázavou
S©O a sluľeb SČMSD ®ďár N/S
S© a VO© zdravotnická, ®ďár nad Sázavou
SO© ®ďár nad Sázavou
SO© Nové Město na Moravě
4. Z© ©vermova ®ďár n. Sázavou
2. Z© Komenského ®ďár n. Sázavou

Okres Pelhřimov
ZV© Pacov
Z© ®irovnice
Z© Za Branou, Pacov
Z© Nový Rychnov
Z© náměstí Svobody, Pacov
Z© Humpolec
Z© Hradská Humpolec
Z© a M© Nová Cerekev
Z© a M© Jiřice, Humpolec
Z© a M© Hořepník
Z© a M© Černovice
Z© a M© Čejov
Z© a M© Boľejov
S© Kamenice nad Lipou
SP© a SOU Friedlova, Pelhřimov
Gymnázium Pelhřimov
Gymnázium Humpolec
DÚSP Černovice u Tábora
DD Senoľaty

Okres Třebíč
ZU© Moravské Budějovice
Z© Třebíč
Z© Římov, Stareč
Z© Rapotice
Z© Police
Z© Okříąky
Z© Na Kopcích, Třebíč
Z© Moravské Budějovice
Z© Jaroměřice nad Rokytnou
Z© Husova, Náměą» nad Oslavou
Z© Dolní Vilémovice
Z© Cyrilometodějská, Třebíč
Z© Budiąov
Z© Benetice
Z© a M© Valeč, Valeč u Hrotovic
Z© a M© Pyąel, Náměą» nad Oslavou
Z© a M© při zdrav. zařízeních, Třebíč
Z© a M© Opatov na Moravě
Z© a M© Lukov, Moravské Budějovice
Z© a M© Lithoř, Lesonice
Z© a M© Lipník u Hrotovic
Z© a M© Kojetice na Moravě
Z© a M© Jakubov
Z© a M© Hartvíkovice
Z© a M© Domamil
Z© a M© Budkov
Z© a M© Březník
Z© a M© Blanice, Jaroměřice N/R
VO© a S© veterinární, zemědělská a zdravotnická
S© Třebíč
S© průmyslová Třebíč
Obchodní akademie, Třebíč
OA Dr. Albína Bráfa a J© s právem státní jazykové zkouąky, Třebíč
Katolické gymnázium, Třebíč

Zlínský kraj

Okres Zlín
ZU© Slavičín
Z©P a Z©S Zlín
Z© Zlín, tř. Svobody, Zlín
Z© Zlín, Okruľní
Z© Zlín, Mikoláąe Aląe
Z© Velký Ořechov
Z© Tlumačov
Z© Trávníky, Otrokovice
Z© T.G. Masaryka Otrokovice
Z© T.G. Masaryka Otrokovice
Z© Sluąovice, Sluąovice
Z© Mysločovice
Z© Komenského II, Havlíčkovo náb., Zlín
Z© Komenského I, Havlíčkovo náb., Zlín
Z© a M© Vąemina, Sluąovice
Z© a M© Vizovice
Z© a M© ©anov
Z© a M© Sazovice, Mysločovice
Z© a M© Racková, Zlín
Z© a M© Pohořelice, Napajedla
Z© a M© Nedaąov
Z© a M© Lukov
Z© a M© Ludkovice
Z© a M© Drnovice
Z© a M© Březnice
Z© a M© Bohuslavice u Zlína
Z© a M© Biskupice u Luhačovic
©kolní jídelna Hradská, Zlín
S© oděvní a sluľeb
S© Gastronomie a obchodu, Zlín
SP© Otrokovice
SOU Valaąąské Klobouky
SO© Slavičín
SO© Otrokovice
OU a P© Zlín - Klečůvka
Gymnázium Valaąské Klobouky
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
DDM Valaąské Klobouky
DDM Sluníčko, Otrokovice
DDM Osvobození, Slavičín
DDM Matýsek, Napajedla
DD Zlín, Lazy
Církevní Z© Zlín
1. Z© Napajedla

Okres Vsetín
Z© Zubří
Z© Zděchov
Z© Vyhlídka, Valaąské Meziříčí
Z© Vydečská Roľnov pod Radhoątěm
Z© Valaąská Bystřice
Z© Salvátor, Valaąské Meziříčí
Z© Rokytnice
Z© Pod Skalkou, Roľnov P/R
Z© Ohrada, Vsetín
Z© Liptál
Z© Koryčanské Paseky
Z© Hoą»álková
Z© a M© Vsetínská, Valaąské Meziříčí
Z© a M© Turkmenská, Vsetín
Z© a M© Pozděchov, Valaąská Polanka
Z© a M© Pod Skalkou, Roľnov P/R
Z© a M© Kateřinice, Ratiboř u Vsetína
Z© a M© Janová, Vsetín
Z© a M© Jarcová
Z© a M© Horní Bečva
Z© a M© Dolní Bečva
Z© 5. května, Roľnov pod Radhoątěm
S©ZP Roľnov P/R
SP©S Valaąské Meziříčí Máchova
Masarykovo gymnázium J© Tyrąova, Vsetín
IS©-COP a J© Valaąské Meziříčí
Gymnázium Roľnov pod Radhoątěm
Gymnázium Koryčanské nám., Roľnov P/R

Okres Kroměříľ
Zvláątní ąkola Holeąov
Z© Zdounky
Z© Zámoraví
Z© Slovan, Kroměříľ
Z© Roątín
Z© Přílepy
Z© Ludslavice, Holeąov
Z© Kostelec u Holeąova
Z© Koryčany
Z© Hulín
Z© Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem
Z© a M© ®eranovice, ®eranovice
Z© a M© Vítonice
Z© a M© Střílky
Z© a M© Slavkov pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem
Z© a M© Rataje u Kroměříľe
Z© a M© Počenice - Tetětice, Morkovice - Slíľany
Z© a M© Kroměříľ, Bezměrov
Z© a M© Chvalčov
VO© potrav. A SP© mlék., Kroměříľ
S© - Centrum odborné přípravy technické Kroměříľ
OA Kroměříľ
Gymnázium Masarykovo nám., Kroměříľ
Gymnázium L. Jaroąe, Holeąov
Arcibiskupské gymnázium Pilařova Kroměříľ
2. Z© Holeąov
3. Z© Holeąov
Nadační fond při Gymnáziu Kroměříľ

Okres Uherské Hradiątě
ZU© Bojkovice
Z© Uherský Ostroh
Z© ©umice
Z© sportovní, Uherské Hradiątě
Z© Poleąovice
Z© Pitín, Bojkovice
Z© Mistřice, Bílovice u Uh. Hradiątě
Z© Hluk
Z© Borąice u Blatnice
Z© a ZU© Strání
Z© a ZU© Dolní Němčí
Z© a M© Vlčnov
Z© a M© Větrná, Uherské Hradiątě
Z© a M© Traplice
Z© a M© spec., Uherské Hradiątě
Z© a M© Osvětimany
Z© a M© Ořechov, Poleąovice
Z© a M© Nezdenice
Z© a M© Komňa
Z© a M© J.A. Komenského, Bojkovice
Z© a M© Huątěnovice
Z© a M© Bystřice pod Lopeníkem
Z© a M© Březolupy
Z© a M© Borąice, Borąice u Buchlovic
Z© a M© Bojkovice
Z© a M© Bílovice u Uherského Hradiątě
S© MESIT, o.p.s.
S© Letecká s.r.o., Kunovice
SO© a Gymnázium Staré město, Staré město u Uherského Hradiątě
Katolická Z© v Uherském Brodě

Olomoucký kraj

Okres Olomouc
ZU© ®erotín, Olomouc
Z© Uničov
Z© Tř. Spojenců, Olomouc
Z© Troubelice
Z© ©těpánov
Z© Svatoplukova, ©ternberk
Z© Stupkova, Olomouc
Z© Senice na Hané
Z© Paseka, Paseka u ©ternberka
Z© Olomoucká, Hlubočky
Z© Nová Hradečná
Z© Nedvědova, Olomouc
Z© Náves Svobody, Olomouc - Holice
Z© Moravský Beroun
Z© Jungmannova, Litovel
Z© Jívová, Olomouc
Z© Hlubočky
Z© Dvorského Olomouc - Svatý kopeček
Z© Doloplazy
Z© Dlouhá Loučka
Z© a M©, Bělkovice - Leą»any
Z© a M© Veřovice
Z© a M© Újezd, Újezd u Uničova
Z© a M© Trąice
Z© a M© Těąetice
Z© a M© Svatoplukova, Olomouc
Z© a M© Slatinice
Z© a M© Skrbeň
Z© a M© Řezníčkova, Olomouc
Z© a M© Raisova, Olomouc
Z© a M© Pňovice, Litovel
Z© a M© Olomouc - Nemilany
Z© a M© Nemilany
Z© a M© Náklo
Z© a M© Mladějovice
Z© a M© Loučany
Z© a M© logopedická Olomouc
Z© a M© Křelov - Břuchotín
Z© a M© Cholina
Z© a M© Charváty
Z© a M© Huzová
Z© a M© Hněvotín
Z© a M© Grygov
Z© a M© Dub nad Moravou
Z© a M© Bystročice
Z© a M© Bohuňovice
Z© a M© Blatec, Dub nad Moravou
Z© a M© Babice
Z© a M© Aloise ©těpánka, Dolany
VO© sociální a teologická - Dorkas
The International School in Olomouc
©kolní jídelna Hlubočky
S© technická a obchodní, Olomouc
S© polygrafická, Olomouc
S© a VO© E. Pöttinga, Olomouc
SO© ekonomiky a podnikání, Olomouc
Masarykova Z© a M© Velká Bystřice
DDM Vila Tereza Uničov
DDM tř. 17.listopadu, Olomouc

Okres ©umperk
Z© Vrchlického, ©umperk
Z© Velké Losiny
Z© Sluneční, ©umperk
Z© Postřelmov
Z© Moravičany
Z© Loątice
Z© Chromeč, Zábřeh
Z© Bohutín, Oląany u ©umperka
Z© B. Němcové Zábřeh
Z© a M© Úsov
Z© a M© Staré Město
Z© a M© Rájec, Zábřeh
Z© a M© při lázních Bludov
Z© a M© Pavlov
Z© a M© Kamená, Rohle
Z© a M© Jindřichov
Z© a M© Hrabiąín
Z© a M© Hrabenov
Z© a M© Hoątejn, Zábřeh
Z© a M© Horní Studénky
Z© a M© Dolní Město
Z© a M© Brníčko u Zábřeha
Z© a M© Bohdíkov
Z© 8. května, ©umperk
S©, Z© a M© ©umperk, Hanácká
S© ľelezniční a stavební, ©umperk
SO© a SOU ©umperk
OU a Pr© Mohelnice
Nadační fond SP©E Mohelnice

Okres Přerov
ZU© Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou
Z© Komenského Suąice
Z© Kojetín
Z© J.A. Komenského a M© Přerov
Z© Hranice
Z© Dřevohostice
Z© Brodek u Přerova
Z© Bochoř
Z© a M© Vąechovice
Z© a M© Ústí, Hranice
Z© a M© Sluníčko, Lipník nad Bečvou
Z© a M© Skalička
Z© a M© Rokytnice
Z© a M© Prosenice
Z© a M© Potątát
Z© a M© Milenov, Hranice
Z© a M© Měřovice nad Hanou
Z© a M© Mateřídouąka, Přerov
Z© a M© Malá Dláľka
Z© a M© Křenovice, Kojetín
Z© a M© Kokory
Z© a M© Hranice, Hranice
Z© a M© Černotín
Z© a M© Bělotín
Soukromá Z© Acorn´s a John´s school s.r.o., Přerov

Okres Prostějov
Z© Zdeny Kaprálové a M© Vrbátky
Z© Plumov
Z© Krumsín
Z© Klenovice na Hané
Z© Dobromilice
Z© Bohuslavice u Konice
Z© a M© ®eleč
Z© a M© Vrbátky
Z© a M© Pěnčín, Laąkov
Z© a M© Palackého, Prostějov
Z© a M© Mostkovice
Z© a M© Jana ®elezného Prostějov
Z© a M© Hvozd u Prostějova
Z© a M© Domaľelice
Z© a M© Čelechovice na Hané
Z© a M© Bedihoą»
Z© a gymnázium města Konice
©vehlova S©
S© automobilní s.r.o., Prostějov
SO© průmyslová a SOU Prostějov
SO© a SOU strojírenské Prostějov
OA Palackého, Prostějov
Masarykova jubilejní Z© a M© Horní ©těpánov
Jubilejní Z© a M© Drahany
DDM Orion Tyrąova, Němčice N/H
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

Okres Jeseník
Z© ®ulová
Z© Zlaté Hory
Z© Vápenná
Z© Nábřeľní, Jeseník
Z© Česká Ves
Z© a M© Supíkovice
Z© a M© Skoroąice
Z© a M© Písečná
Z© a M© Lipová - lázně
Z© a M© Kobylá nad Vidnavkou
SO© a SOU strojírenské a stavební, Jeseník
OU a Prakt. ąkola Lipová - lázně

Dnes je Pátek
19.7.2024
svátek má Čeněk
Copyright © 2007 - 2024, TERAsport-Müller, s.r.o.                                                          design, code, photos by pit © 2007