Reference - Slovensko

 • Apoątolská církev, zbor Martin, P.O. Box 160, Martin
 • Autoreal TT, s.r.o., Trnava
 • AVE Group, s.r.o., Slovenský Grob
 • BAMSTAV s.r.o., Bratislava
 • British International School Bratislava s.r.o., Bratislava
 • Církevná Z© Jána Palárika, Raková
 • Církevná Z© Panny Márie s VJM, Kolárovo
 • Cirkevná Z© s M© sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou
 • Církevná Z© sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Koąice
 • Cirkevná Z© sv. Martina, Radatice
 • COLOR - MIX - AUTOSKLO s.r.o., Kµuąov
 • Compact s.r.o., ©oltésovej 9, Koąice
 • Deti a svet n.f. M© Bánovce nad Bebravou
 • Detsky sen n.f. M© Bánovce nad Bebravou
 • Elitná ąkola s.r.o., Bratislava
 • ERUDITIO SG n.o., Bardejov
 • Evanjelická spojená ąkola, Námestie legionárov, Preąov
 • Evanjelické gymnázium Skuteckého, Banská Bystrica
 • EXACT RECRUITMENT spol. s.r.o., Bratislava
 • Fittich Za, s.r.o., ®ilina
 • Gymnázium Alejová 1, Koąice
 • Gymnázium Bilíkova, Bratislava – Dúbrava
 • Gymnázium Opatovská 7, Koąice
 • Gymnázium Stropkov, Konątantínova 64, Stropkov
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Koąice
 • Jazyková ąkola Palisády, Bratislava
 • Jazyková ąkola Trenčín, ul. 1. mája 2
 • Jazyková ąkola, alokované pracovisko Povaľská Bystrica
 • Jazyková ąkola, Javorová 16, Spiąská Nová Ves
 • JT Motors, s.r.o., Police nad Metují
 • Kamil Mahút STAVOMAT a spol., Belá
 • Katolícka spojená ąkola sv. Vincenta de Paul, Levice
 • Meduąka, n.o., Trnava - Modranka
 • Mesto Bánovce nad Bebravou
 • Mesto Námestovo
 • Mesto Povaľská Bystrica
 • Mesto Roľňava
 • Mesto Stupava
 • Mesto ©amorín
 • Mesto Trnava
 • Mesto Tvrdoąín pre ZU© Tvrdoąín
 • Mestský úrad Finanční odbor, Jarková 24, Preąov
 • M© - Óvoda, Jelka
 • M© Aurela Stodolu č. 1, Martin
 • M© Beluąa, Beluąa
 • M© Benkova 17, Nitra
 • M© Bystrická Cesta 70, 1991 Ruľomberok
 • M© Československej armády 20, Preąov
 • M© Dukelská 977, Povaľská Bystrica
 • M© Gazdovský rad 41/37, ©amorín
 • M© Hollého, Bánovce nad Bebravou
 • M© J.A. Komenského, Bánovce nad Bebravou
 • M© Jakubovany 20, Liptovský Ondrej
 • M© Jarná, ®ilina
 • M© K. ©midkého 12, Trenčín
 • M© Kalinčiakova, Hlohovec
 • M© Komenského ulica 1162, Kysucké Nové Mesto
 • M© Kovarce 450, Kovarce
 • M© Kunerad 60, Rajecké Teplice
 • M© Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
 • M© Levoča Ul. Gaąpara Haina 36, Levoča
 • M© Limbová 26, ®ilina
 • M© Lúky 72, Lúky
 • M© Narcisová 2, Trnava
 • M© P. O. Hviezdoslavova, Maňa
 • M© Petzvalova 8, ®ilina
 • M© Pionerska, Čachtice
 • M© Rázdolie, Malé Uherce
 • M© Ruľindolská 8, Trnava
 • M© s VJM, Rumince
 • M© Slánska 21, Preąov
 • M© Soblahovská 22, Trenčín
 • M© Solivarská 51, Preąov
 • M© Spartakovská 6, Trnava
 • M© Stará Turá, Hurbanova 142/46, Stará Turá
 • M© ©»astná, Bratislava
 • M© ©vermova 24 Trenčín
 • M© Trnavská, ®ilina
 • M© Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča
 • M© Valova, Pieą»any
 • M© Zeleneč, Hlavná 118/116, Zeleneč
 • M©, M. Turkovej 5, Trenčín
 • M©, Petrova Ves 293, Petrova Ves
 • M©, Slovinky 591, Spiąská Nová Ves
 • M©, Vajanského 370/6, Roľňava
 • Občianské zdruľenie rady rodičov J.G.Tajovského, Banská Bystrica
 • Občianské zdruľenie Rodičia svojim de»om, Benkova 17, Nitra
 • Občianské zdruľenie P.G. Frassatiho, Bratislava
 • Občianske zdruľenie Prekona» bariéru - ąkola pre Dopravná akadémia, ®ilina
 • Obec Bernolákovo
 • Obec Bidovce
 • Obec Čachtice
 • Obec Drienovec
 • Obec Dubovce
 • Obec Gemerské Dechtáre
 • Obec Hermanovce
 • Obec Hlinné
 • Obec Horovce
 • Obec Krajné Čierno
 • Obec Kráµ
 • Obec Krnča
 • Obec Kunerad
 • Obec Leles
 • Obec Lenartov
 • Obec Lieskovec
 • Obec Magnetizovce
 • Obec Malé Uherce
 • Obec Medzany
 • Obec Milhos»
 • Obec Milhos»
 • Obec Odorín
 • Obec Petrova Ves, prevádzka Materská ąkola, Petrova Ves
 • Obec Petrovany
 • Obec Petrovce nad Laborcom
 • Obec Plechotice
 • Obec Podskalie
 • Obec Polianka
 • Obec Popudinské Močidl'any
 • Obec Rákoą
 • Obec Ratkovské Bystré
 • Obec Runina
 • Obec Sedliská
 • Obec Skereąovo
 • Obec Spiąský ©tvrtok
 • Obec Svinná, Obecný úrad Svinná
 • Obec ©voąov
 • Obec Tomáąovce
 • Obec Varhaňovce
 • Obec Veµká nad Ipµom
 • Obec Veµká Ves
 • Obec Veµké Chlievany
 • Obec Veµký Klíľ
 • Obec Vyąná Rybnica
 • Obec ®abokreky
 • Obec ®ihárec, Obecný úrad
 • Obecný úrad Buąince
 • Obecný úrad Čabiny
 • Obecný úrad Horná Streda
 • Obecný úrad Horná ©tubňa
 • Obecný úrad Horné Mladonice
 • Obecný úrad Chocholná - Velčice
 • Obecný úrad Ilija
 • Obecný úrad Kazimír
 • Obecný úrad Podluľany
 • Obecný úrad Roątár
 • Obecný úrad Sopkovce
 • Obecný úrad v Rovinke
 • Obecný úrad Závaľná Poruba
 • Obecný úrad, Kvačany 100, Liptovská Sielnica
 • Obecný úrad, Príbovce
 • Obchodná akadémia Dolný Kubín, Dolný Kubín
 • Obchodná akadémia, Nábreľie K. Petroviča 15, Liptovský Mikuláą
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Reión Horné Povaľie, Povaľská Bystrica
 • OZ Melichar pri CZ© sv. Koąických mučení, Jarmočná 96/13, ®daňa
 • Poµovnícky hotel Diana ***, Dolná Tiľina
 • Premonątrátske gymnázium, Kováčska 28, Koąice
 • Rodičia ąkole, o.z. při SP©E, Bratislava
 • Rodičovské sdruľenie pri M© Trnavská, ®ilina
 • Rodičovské zdruľenie pri II. Z© ©túrova, Detva
 • Rodičovské zdruľenie pri M© Varín, Varín
 • Rodičovské zdruľenie pri M©, ©ajdíkove Humence
 • Rodičovské zdruľenie pri SP© Levice, Levice
 • Rodičovské zdruľenie pri Z© Dargovských hrdinov, Humenné
 • Rodičovské zdruľenie pri Z© Dolné Saliby, Dolné Saliby
 • Rodičovské zdruľenie pri Z© sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto n. Váhom
 • Rodičovské zdruľenie pri ZU© Jantárová 6, Koąice
 • Rodičovské zdruľenie při M© ©»astná, Bratislava
 • Rodičovské zdruľenie při Z© Gorazdova, Bánovce nad Bebravou
 • Rodičovské zdruľenie při ZU© v Bratislavě, Bratislava
 • Rodičovské zdruľenie při ZU© v Bytči, Bytča
 • Salon Galaxy s.r.o., Banská Bystrica
 • Schola Privata Gutaiensis spol. s.r.o., Kolárovo
 • SKI LIFT s.r.o., Banská Bystrica
 • SLÁVIA TRADE s.r.o., Frantiąkánska 5, Koąice
 • SO© Jozefa Čabelku, Holíč
 • SO© Svätoplukova, Bratislava
 • SO© ©túrova, Dubnica nad Váhom
 • SO© technická Námestovo, Námestovo
 • SO© Technická, Kukučínova 483/12, Poprad
 • Spojená M© Jarná 20, Sečovce
 • Spojená ąkola - ©peciálna Z© Ruľomberok
 • Spojená ąkola Budovateµská 1309, Vranov nad Topµou
 • Spojená ąkola Hradná, Komárno
 • Spojená ąkola internátna, Sama Chalupku 315, Kremnica
 • Spojená ąkola Laskomerského, Brezno
 • Spojená ąkola Nábreľná 1325, Kysucké Nové Mesto
 • Spojená ąkola p. Jánoąíková, ®ilina
 • Spojená ąkola Partizánská 2, Poprad, Poprad
 • Spojená ąkola sv. Frantiąka z Assisi, Bratislava
 • Spojená ąkola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
 • Spojená ąkola T. ©evčenka, Sládkovičova 4, Preąov
 • SRRZ - RZ pri M©, ®ilina
 • SSO© Dukelská, Giraltovce
 • Stredná odborná ąkola dopravná, Martin - Priekopa
 • Stredná odborná ąkola Hviezdoslavova 5, Roľňava
 • Stredná odborná ąkola obchodu a sluľieb Púchov
 • Stredná priemyselná ąkola elektrotechnická, Bratislava
 • Stredná priemyselná ąkola elektrotechnická, Plzenská 1, Preąov
 • Stredná priemyselná ąkola, Partizánska 1059/23 Snina
 • Stredná zdravotnícka ąkola Moyzesova 17, Koąice
 • Stredná zdravotnícka ąkola sv. Bazila Veµkého, Preąov
 • Stredná zdravotnícká ąkola Zahradnícka, Bratislava
 • Studio SUNSTAR, Bratislava
 • Súkromná M© Ul. P. Mudroňa
 • Súkromná obchodná akadémia, Akadémia vzdelávania, ®ilina
 • Súkromná obchodná akadémia, Plavecký ©tvrtok
 • Súkromná SO© Exnárova, Bratislava
 • Súkromná spojená ąkola Sv. ©tefana 36, ©túrovo
 • Súkromná S© s VJM Slovenská, Kolárovo
 • Súkromná stredná odborná ąkola, Plavecký ©tvrtok
 • Súkromná stredná umelecká ąkola, ©kultétyho 1, Nitra
 • Súkromná základná ąkola, Ulica SNP 96/366, Nova Dubnica
 • Súkromná základná umelecká ąkola ARS STUDIO, ©kultétyho 1, Nitra
 • Súkromná základná umelecká ąkola Bornolákova 375, Námestovo
 • Súkromná základná umelecká ąkola, Tralaąkola, Ďurkova 18, Nitra
 • Súkromná Z© ESPRIT Majerníkova, Bratislava
 • Súkromná ZU© Laborecká, Humenné
 • Súkromná ZU© Macharova, Bratislava
 • Súkromná ZU© Vajnorská, Bratislava
 • Súkromné gymnázium s VJM Hlavná, Dunajská Streda
 • Súkromné gymnázium Ul. 29. augusta, Bardejov
 • Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra
 • Súkromné ąkolské stredisko záujmovej činnosti, Liptovská ©tiavnica
 • Súrkomné ąportovné gymnázium Trenčianské Teplice, SNP 6
 • Sympex s.r.o., Bratislava
 • ©kola 2 000 neinvestičný fond, Horné Oreąany
 • ©peciálna základná ąkola, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto
 • ©peciálna Z© a M© Speciális Alapiskola és Speciális Óvoda, Veµké Kapuąany
 • TAJPAN s.r.o., Bratislava
 • Taxovia s.r.o., Tisovec
 • Tittl Thermo King s.r.o., Bratislava
 • Trade Design s.r.o., Bratislava
 • Verel, s.r.o., Nitra
 • Základná ąkola, Klátovská 56, Niľný Klátov
 • Základná umelecká ąkola, Očová
 • Západoslovenská energetika a.s., Bratislava
 • Zdruľenie rodičov při Gymnáziu Ivana Horvátha, Bratislava
 • Zdruľenie rodičov při Z© Sitnianská, Banská Bystrica
 • ZMRS - ZO pri Z© a VJM, Malé Dvorníky
 • ZMRS pri Z© Istvána Illésháziho s VMJ Nový ®ivot Illésházy István Alapiskola, Nový ®ivot 1
 • Z© - Grundschule, Keľmarok
 • Z© a M© - Alapiskola és Óvoda, ©arovce
 • Z© a M© Andreja Kubinu 34, Trnava
 • Z© a M© Attilu Jozsefa s VMJ, Trhova Hradska
 • Z© a M© Beňadovo, p. Mútne
 • Z© a M© Demänovská 408, Liptovský Mikuláą
 • Z© a M© Fraňa Král'a 2086/2, Poprad - Vel'ká
 • Z© a M© Hlavná 199, Úµany nad ®itavou
 • Z© a M© Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
 • Z© a M© Jána Smreka, Melčice - Lieskové
 • Z© a M© Jána Vojtáąąáka, Zakamenné
 • Z© a M© Jánosa Hetémyiho s VMJ, Okoličná na Ostrove
 • Z© a M© Lekąárska Nová Ves 397, Lekąárska Nová Ves
 • Z© a M© Liptovské Revúce č.2, Liptovské Revúce
 • Z© a M© Maňa, ąkolská 1
 • Z© a M© Martina Hamuljaka, Oravská Jesenica
 • Z© a M© Mora Koczána VJM, Zlatna na Ostrove
 • Z© a M© Novosad, Letná 90, Novosad
 • Z© a M© Novo» 315, Novo»
 • Z© a M© Oravská Polhora, Oravská Polhora
 • Z© a M© Oravské Veselé
 • Z© a M© Pavla Emanuela Dobąi, Teplý Vrch
 • Z© a M© Slatina nad Bebravou
 • Z© a M© Smilno 205, Zborov
 • Z© a M© Spartakovská 5, Trnava
 • Z© a M© Starojánska 11, Liptovský Ján
 • Z© a M© sv. Cyrila a Metoda, Stará Ąubovňa
 • Z© a M© ©ariąské Jastrabie
 • Z© a M© ©pačince, Hlavná 626/2
 • Z© a M© ©tefanov
 • Z© a M© Teplička 49, Teplička
 • Z© a M© Terňa, Hlavná 113/68, Terňa
 • Z© a M© Udiča 248
 • Z© a M© Unín, Unín 420
 • Z© a M© Viąňové 446, Viąňové
 • Z© a M© Vlková 18, Vlková
 • Z© a M© Vydrník 121, Vydrník
 • Z© a M© Zaluľice 450, Zaluľice
 • Z© a M© Zborov, ©kolská 478, Zborov
 • Z© A. Dubčeka, Bratislava
 • Z© Belá – Dulice, Belá
 • Z© Beňovského, Bratislava
 • Z© Bernolákova, Holíč
 • Z© Čaklov, Čaklov
 • Z© Československe armády 15, Moldava nad Budvou
 • Z© Dargovských hrdinov, Humenné
 • Z© Do Stoąky 8, ®ilina - Bánová
 • Z© Dolné Plachtince, Dolné Plachtince
 • Z© Frantiąka Hruąovského, Kláątor pod Znievom
 • Z© Haličská ceska 1493, Lučenec
 • Z© Hlavná, Hrnčianske Zaluľany
 • Z© Hlavná, Kazimír
 • Z© Hondruąa - Hámre, Hondruąa - Hámre
 • Z© Horovce, Horovce
 • Z© Hradiątě, Hradiątě
 • Z© Hronské Kµačany, Hronské Kµačany
 • Z© I.B. Zocha, Revúca
 • Z© J. ©vermu 6, Michalovce
 • Z© Jakubov, Jakubov
 • Z© Jarovnice, Jarovnice
 • Z© Jilemnického, Dunajská Streda
 • Z© Józsefa Kotvása s VJM, Bátorové Kosihy
 • Z© Knieľa»a Pribin, Nitra
 • Z© Komenského č. 21 Nesvady, Nesvady
 • Z© Konątantínova 1751/64, Stropkov
 • Z© Král' s VJM, Král'
 • Z© Kráµovohoµská 413, ©umiac
 • Z© Kruľlová, Kruľlová
 • Z© Kudlovská, Humenné
 • Z© Laborecká, Humenné
 • Z© Lichardova 24, ®ilina
 • Z© Lipová 183, Lipová
 • Z© Litava 4, Litava
 • Z© M. Rúfusa, Hlavná 189, Závazná Poruba
 • Z© Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza
 • Z© Mierová 1, Stráľské
 • Z© Milana Rúfusa
 • Z© Mirka Neąpora 2 Preąov
 • Z© Na bielenisku, Pezinok
 • Z© Nábreľie mládeľe 5, Nitra
 • Z© Nábreľná 95, Nové Zámky
 • Z© Námestovo Slnečná, Námestovo
 • Z© Pavla Emanuela Dobąinského Slavoąovce
 • Z© Postupimská, Koąice
 • Z© Radoµa, Pod Mokrým 326
 • Z© Raslaviciach, Raslavice
 • Z© Rázusova, Čadca
 • Z© Rudolfa Jaąíka Partizánske, Partizánske
 • Z© s 1. - 4. ročníkov, Roątár
 • Z© s M© Alexandra Vagača, Detva
 • Z© s M© Brezovica, Brezovica
 • Z© s M© Brzotín, Brzotín
 • Z© s M© Centrum, Dubnica nad Váhom
 • Z© s M© Čeµadice, Čeµadice
 • Z© s M© Dolné Zelenice, Dolné Zelenice
 • Z© s M© Dúbrava, Dúbrava
 • Z© s M© E.P. Bártoąa, Habovka
 • Z© s M© Hlavní, Čataj
 • Z© s M© Horné Oreąany, Horné Oreąany
 • Z© s M© Jatov, Jatov
 • Z© s M© Jur nad Hronom, Jur nad Hronom
 • Z© s M© Kalná Roztoka, Kalná Roztoka
 • Z© s M© Kolačkov, Kolačkov
 • Z© s M© Levočská, Harichovce
 • Z© s M© Partizánska, Horná Streda
 • Z© s M© Pionierska, Gbely
 • Z© s M© Pod hájom, Dubnica nad Váhom
 • Z© s M© s VJM Istvána Széchenyiho, Horné Saliby
 • Z© s M© s VJM, Boµ
 • Z© s M© Tajovského, Badin
 • Z© s VJM - Magyar Tannyelvü Alapiskola, Váhovce
 • Z© s VJM Včelince, Včelince 44
 • Z© s VJM Zimná, Čierna nad Tisou
 • Z© s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Veµká nad Ipµom
 • Z© Sama Tomáąika s materskou ąkolou, Lubeník
 • Z© Semerovo
 • Z© SEVER, Pribinova 34, Trebiąov
 • Z© Sitnianska, Banská Bystrica
 • Z© Slovenského národního povstania v Sučanoch, Sučany
 • Z© Smetanov háj, Dunajská Streda
 • Z© Sovietskej armády 66, Krnča
 • Z© sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ul. 1. mája 7, Trenčín
 • Z© sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom
 • Z© sv. Don Bosca, Topoµčany
 • Z© ©arfická, Blatné
 • Z© ©kolská 295, ©títnik
 • Z© ©kolská 30, Tomáąovce
 • Z© ©kolská 94, Trstené pri Hornáde
 • Z© ©kolská ul. 266, Rovinka
 • Z© ©kolská ul. 757/10, Zemianska Olča
 • Z© ©kolská ul. č. 9, Lovinobaňa
 • Z© ©kolská, Bosany
 • Z© ©kolská, Huncovce
 • Z© ©kolská, Kamenec pod Vtáčnikom
 • Z© Tbiliská, Bratislava
 • Z© Trebiąovská, Koąice
 • Z© Ul. E. B. Lukáča 6, ©ahy
 • Z© Ul. P. Kriľku, Kremnica
 • Z© Ul. Pohraničná, Komárno
 • Z© Varhaňovce, ©ariąské Bohdanovce
 • Z© Veµké Uherce, Veµké Uherce
 • Z© Veµký Klíľ, Veµký Klíľ č. 106
 • Z© Vyhne 111, Vyhne
 • Z© Vyąná Rybnica 138, Vyąná Rybnica
 • Z© Zlata 2, Roľňava
 • Z© Kolkáreň 7/12, Podbrezová
 • Z©, Komenského 6, Spiąské Vlachy
 • Z©, Námestie mladosti 010 15 ®ilina
 • ZU© Exnárova, Bratislava 2
 • ZU© Spiąská Belá, Zimná 12
 • ZU© Svätoplukova, Bernolákovo
 • ZU© ©kolská 872, Tvrdoąín
 • ZU© ©kolská, Hriňová
 • ZU© ©trba, Ul. Hlavná 143/40
 • ZU© Ul. M.R. ©tefánika, Čadca
 • ZU© v Trstenej SNP 227, Trstená

Dnes je Neděle
29.1.2023
svátek má Zdislava
Copyright © 2007 - 2023, TERAsport-Müller, s.r.o.                                                          design, code, photos by pit © 2007